ไร้สาย

การสื่อสารไร้สายคือวิธีการสื่อสาร (การเชื่อมต่อ) ระหว่างอุปกรณ์สองตัวหรือมากกว่าที่ดีที่สุด เทคโนโลยีนี้จะทำการสื่อสารและส่งข้อมูลแบบไร้สายโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่นความถี่วิทยุ อินฟราเรดและดาวเทียมแทนการใช้สายเคเบิล


การสื่อสารไร้สายจะทำงานในช่วงความถี่จำเพาะในช่วงแม่เหล็กไฟฟ้าตั้งแต่ 3 Hz ถึง 3000 GHz (3 Thz) เรียกว่าคลื่นวิทยุ โดยมีการใช้งานทางด้านการคำนวณและการสื่อสารมากมาย ตั้งแต่อุปกรณ์มือถือในยุคที่ 3 และ 4 (3G/4G) การสื่อสารบรอดแบนด์ เครือข่าย WiFi ภายในบ้าน ระบบการสื่อสารระหว่างรถยนต์ (V2V) จนถึงเซนเซอร์ในตัวและการระบุตัวตนด้วยความถี่วิทยุ (RFID) ไมโครเวฟ การบิน การเดินเรือ และบริการวิทยุทางพาณิชย์และส่วนตัวอื่นๆ


เนื่องจากความต้องการวิธีการสื่อสารไร้สายที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการสื่อสารไร้สายทั่วโลกตามความต้องการเชิงพาณิชย์ เช่นการใช้งานจำเพาะและช่วงการส่งสัญญาณ เทคโนโลยีเหล่านี้จึงสามารถแบ่งออกได้เป็นสี่จำพวกใหญ่ๆ คือ เครือข่ายท้องถิ่นไร้สายส่วนตัว (WPAN) เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย (WLAN) เครือข่ายท้องถิ่นไร้สายในตัวเมือง (WMAN) เครือข่ายไร้สายบริเวณกว้าง (WWAN) ตามที่ชื่อบ่งบอก คุณสมบัติของโซลูชันเหล่านี้ในเรื่องระยะการส่งสัญญาณและอัตราส่งข้อมูลจะถูกปรับให้เหมาะสมตามการใช้งานและครอบคลุมส่วนบุคคล ท้องถิ่น เมือง หรือแม้กระทั่งทั่วโลก


ระยะของ PAN ไร้สายนั้นมีเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้น WPAN ใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ส่วนบุคคล (การสื่อสารในตัวเอง) หรือสำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่ายในระดับสูงกว่าและอินเทอร์เน็ต LAN ไร้สายจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองเครื่องหรือมากกว่าโดยไม่ใช้สาย โดย WLAN จะใช้เทคโนโลยีกระจายสเปกตรัมที่มีพื้นฐานบนคลื่นวิทยุเพื่อทำการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ IEEE 802.11 ซึ่งเป็นมาตรฐาน Wi-Fi ที่มีข้อกำหนดทางมาตรฐานต่างๆ ของ LAN ไร้สาย/WLAN Wireless MAN เป็นเครื่องหมายการค้าของ IEEE 802.16 Working Group ด้านมาตรฐานการเข้าถึงบรอดแบนด์ไร้สายสำหรับเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายในตัวเมือง (ชื่อทางการค้าคือ WiMAX) ซึ่งกำหนดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์จากเสาอากาศที่ติดอยู่กับที่หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ WAN ไร้สายคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่ WAN จะถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น (LAN หรือ WLAN) เข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ในบริเวณหนึ่งสามารถสื่อสารกับผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ในอีกบริเวณหนึ่งได้ และ WAN ยังสามารถใช้งานการสื่อสารข้อมูลเคลื่อนที่ เช่น GSM GPRS และ 3G ได้ WAN ที่มีขนาดใหญ่และเป็นที่รู้จักมากที่สุดคืออินเทอร์เน็ต


มาตรฐานเทคโนโลยีไร้สายและการใช้งานต่างๆ มีดังนี้


  • NFC (Point-to-point) – สนามสื่อสารระยะใกล้: มีความเร็วการเชื่อมต่อที่ต่ำ และมีการตั้งค่าไม่ซับซ้อนที่สามารถใช้เพื่อ Bootstrap การสื่อสารไร้สายที่มีความสามารถมากกว่าได้ อุปกรณ์ NFC ถูกใช้งานในระบบชำระสินค้าแบบไม่สัมผัส เครือข่ายสังคม เช่น การแบ่งปันข้อมูลติดต่อ รูปภาพ วิดีโอหรือไฟล์
  • Bluetooth (WPAN - IEEE 802.15.1) - Bluetooth ใช้เทคโนโลยี WPAN เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในระยะใกล้แบบไร้สาย ซึ่งใช้ในโทรศัพท์มือถือ ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน หูฟัง เครื่องเล่น M3 คอมพิวเตอร์ บูมบ็อกซ์ แล็ปท็อป เมาส์ เครื่อง GPS และเครื่องเสียงรถยนต์
  • Zigbee (WPAN - IEEE 802.15.4) - เป็นการสื่อสารไร้สาย Ad-Hoc ระยะใกล้พลังงานต่ำและอัตราส่งข้อมูลต่ำ ซึ่งใช้โปรโตคอลสื่อสารระดับสูงเพื่อสร้างเครือข่ายส่วนตัวโดยใช้วิทยุดิจิตอลกำลังต่ำ เช่นระบบอัตโนมัติภายในบ้าน เซนเซอร์ การเก็บข้อมูลอุปกรณ์ทางการแพทย์ และความต้องการอื่นๆ ที่ใช้แบนด์วิดท์และกำลังต่ำ
  • Z-Wave (WPAN) - Z-Wave คือเทคโนโลยีความถี่คลื่นวิทยุไร้สายที่ช่วยให้อุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ สื่อสารกันได้ เมื่อใช้ Z-Wave ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เช่น ไฟ ล็อคประตู และเทอร์โมสตัทจะทำงานแบบอัจฉริยะได้ อุปกรณ์สามารถเข้าถึงและควบคุมได้จากระยะไกลโดยใช้สมาร์ทโฟน ส่วนใหญ่ใช้กับระบบอัตโนมัติภายในบ้านหรืออาคาร
  • WiFi (WLAN – IEEE 802.11)- Wi-Fi ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่จากสถานที่เช่นโรงแรม ห้องสมุด วิทยาลัย มหาวิทยาลัย วิทยาเขต สถาบันเอกชน และร้านกาแฟ หรือแม้กระทั่งสถานที่สาธารณะ Wi-Fi สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ ได้พร้อมกันภายในบ้านหรืออาคาร
  • LoRa (LPWAN) - LoRa คือโปรโตคอล LoRaWAN มาตรฐานแบบเปิดสำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัย มีระยะไกล ใช้พลังงานต่ำ อัตราบิตต่ำ สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่เช่น M2M และเครือข่าย Internet of Things จึงเป็นเทคโนโลยีที่ถูกเลือกใช้มากที่สุดสำหรับสร้างเครือข่าย IoT ทั่วโลก
  • Sigfox (LPWAN) - เหมือน LoRa แต่ไม่เป็นเครือข่ายเปิด เครือข่ายไร้สายนี้ออกแบบสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พลังงานต่ำในช่วงคลื่นแคบ และอุปกรณ์ IoT ที่ใช้แบตเตอรี่
  • คลื่นมือถือ (WWAN - IEEE 802.16) - เทคโนโลยีไร้สายที่ใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ และใช้คลื่นวิทยุซ้ำสำหรับการสื่อสารสองทาง โดยจะใช้เซลล์ขนาดเล็กที่มีอยู่เป็นบริเวณกว้างในทางภูมิศาสตร์ซึ่งจะเชื่อมต่อกันผ่านศูนย์กลางเพื่อสร้าง WWAN

ผลิตภัณฑ์เด่น

Microchip

SAMR34 Xplained Pro Evaluation Kit

ซื้อเลย
NORDIC

nRF9160 Development Kit for LTE-M/NB-IoT/GPS/Bluetooth Low Energy

ซื้อเลย
Arduino

Arduino Maker Family

ซื้อเลย
Arduino

Arduino Maker Family

ซื้อเลย
Flir

New EX Series IR Cameras

ซื้อเลย
TELEMECANIQUE SENSORS

Wireless Limit Switches

ซื้อเลย
TT Electronics

TT Electronics Green High Voltage Chip Resistors

ซื้อเลย
Amphenol RF

High Frequency SMA End Launch Connectors

ซื้อเลย