มาตรฐานด้านกฏหมายและสิ่งแวดล้อม

RoHS

สถานะของ RoHS ที่แสดงอยู่บนหน้าเว็บของเราอ้างอิงตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป 2011/65/EU เกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้งานสารอันตรายบางชนิด และการแก้ไขเพิ่มเติมของ (EU) 2015/863 ซึ่งเพิ่มสาร 4 ชนิดไปยัง 2011/65/EU ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2019 ข้อมูล RoHS ทั้งหมดของเราอ้างอิงกับข้อมูลที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ของเรา

มาตรฐานของ RoHS

    ได้มาตรฐาน RoHS

  ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนผสมของสารที่ถูกจำกัดโดยกฎหมายของ RoHS ในระดับที่สูงกว่าค่าความเข้มข้นสูงสุด

    ได้มาตรฐาน RoHS โดยได้รับการยกเว้น

  คุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์หนึ่งในข้อยกเว้นเฉพาะที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 3 ของคำสั่ง

    ไม่ได้มาตรฐาน RoHS

  ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบของสารที่ถูกจำกัดโดยกฎหมาย RoHS ในระดับที่สูงกว่าค่าความเข้มข้นสูงสุด

    ไม่สามารถใช้ได้

  ผลิตภัณฑ์นี้อยู่นอกขอบเขตของกฏหมาย RoHS และจะไม่ถูกใช้อย่างสมเหตุสมผลในฐานะส่วนประกอบในขอบเขตของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEE)

    ต้องได้รับคำแนะนำ

  เราไม่มีข้อมูลที่เพียงพอจากซัพพลายเออร์ของเราเพื่อความมั่นใจในการยืนยันสถานะมาตรฐาน RoHS ลูกค้าที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เวอร์ชันใดๆ ที่ได้มาตรฐาน RoSH ที่ไม่มีการระบุสถานะว่าได้มาตรฐาน RoSH YES หรือ YesX ควรติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคแบบคุยสด หรือตรวจสอบตัวเลือกอื่นที่มีบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากเราอาจจะสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้จากผลิตภัณฑ์ของเราที่มี


REACH

สถานะของสารเคมีทีมีอันตรายสูง (SVHC) REACH ที่แสดงบนหน้าเว็บของเราอ้างอิงจากข้อกำหนดสหภาพยุโรป (EC) 1907/2006 เกี่ยวกับการลงทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดสารเคมี ข้อมูล REACH ทั้งหมดของเราอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ของเรา

มาตรฐาน REACH

  ไม่มี SVHC (วันที่รุ่น SVHC)

  ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนผสมของสาร SVHC ใดๆ ในรายการรุ่นของ SVHC ที่ระบุในระดับที่สูงกว่าค่าความเข้มข้นสูงสุด

  ชื่อ SVHC

  ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วยสาร SVHC เฉพาะในระดับที่เกินกว่าค่าความเข้มข้นสูงสุด

  ต้องได้รับคำแนะนำ

  เราไม่มีข้อมูลที่เพียงพอจากซัพพลายเออร์ของเราเพื่อความมั่นใจในการยืนยันสถานะ SVHC ลูกค้าที่ต้องการทราบสถานะ SVHC ของผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ในปัจจุบันถูกกำหนดสถานะให้ ต้องได้รับการแนะนำ ควรติดต่อไปยังฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคแบบคุยสด

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ทั้งสถานะ RoHS และสถานะ REACH มีอยู่ในใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของเราสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน ไอคอนใบรับรองและลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ในหัวข้อกฏหมายและสิ่งแวดล้อมที่หน้้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์


ECCN

หน่วยงานการจัดประเภทการปฏิบัติตามข้อกำหนดการค้าภายในของ element14 จะเป็นผู้ระบุหมายเลขการจำแนกประเภทสินค้าส่งออกควบคุม ซึ่งจะดำเนินการจำแนกประเภทสินค้าทั้งหมดตามรายการสินค้าทางการทหารของสหราชอาณาจักร รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทางของสหภาพยุโรป รวมถึงระเบียบว่าด้วยการบริหารการส่งออก (EAR) โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างดีที่สุดผ่านการใช้ข้อมูลจาก element14 ที่ได้รับมาจากผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่าย ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เราได้จัดทำเนื้อหานี้ขึ้นเพื่อให้ใช้ในวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลและการใช้งานของคุณเท่านั้น โปรดทราบว่าการจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ไม่มีการรับรองและรับประกันว่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกต้องและทันสมัย การพิจารณาว่าการจำแนกประเภทของสินค้านำเข้าหรือส่งออก หรือสถานะใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในประเทศของคุณและในประเทศอื่น ๆ ที่อาจมีการจัดส่งว่าถูกต้องและทันสมัยหรือไม่นั้นเป็นความรับผิดชอบของคุณ และคุณยังต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องข้อมูลการจำแนกประเภทหรือใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ก่อนที่คุณจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม ความรับผิดใด ๆ ที่เราอาจมีต่อคุณหรือบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลใด ๆ ในส่วนใด ๆ ของเรื่องเหล่านี้จะมีการยกเว้นไว้อย่างชัดเจน

คำว่า "เรา" และ "ของเรา" นั้นหมายถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทั้งหมดที่อยู่ภายใต้แบรนด์ elememt14, Newark และ element14 ของบริษัทใหญ่ในสหรัฐฯ อย่าง Avnet Inc. คำว่า "คุณ" และ "ของคุณ" หมายถึงผู้รับข้อมูลนี้และบุคคลใดก็ตามที่ต้องการใช้งานข้อมูลนี้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ถาม: ฉันสามารถพูดคุยกับบุคคลอื่นเกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่
ตอบ:
 • ลองใช้
  Live Support 24 hours a day, Monday - Friday
 • ส่งอีเมล์ถึงฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค: th-sales@element14.com
 • ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค: 001 800 658 137 เบอร์โทรฟรี, 8:00am - 5:00pm, Monday - Friday
ถาม: ฉันสามารถขอรับความช่วยเหลือในการค้นหาผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่
ตอบ:
 • ลองใช้
  Live Support 24 hours a day, Monday - Friday
 • ส่งอีเมล์ถึงฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค: th-sales@element14.com
 • ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค: 001 800 658 137 เบอร์โทรฟรี, 8:00am - 5:00pm, Monday - Friday
ถาม: ตัวกรองการค้นหาทำงานอย่างไร
ตอบ:ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อกรองตามพารามิเตอร์ที่เลือกแล้วคลิก “นำไปใช้“

สำหรับตัวกรองแบบพารามิเตอร์ ตัวกรองที่มีอยู่จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติด้วยการเลือกแต่ละรายการ อย่างไรก็ตามคุณยังคงต้องคลิก “นำไปใช้“ เพื่อดูรายการผลิตภัณฑ์ที่อัปเดตซึ่งตรงกับการเลือกตัวกรองของคุณ


คุณสามารถปิดใช้งานการอัปเดตอัตโนมัติได้โดยยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมาย “ใช้ตัวกรองข้อมูลอัตโนมัติ“ เหนือช่องพารามิเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้า การค้นหา ผลิตภัณฑ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ถาม: ฉันจะหยุดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร
ตอบ: เพียง เข้าสู่ระบบ และไปที่ บัญชีของฉัน: การแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ และทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้เพื่อยกเลิกการใช้งานการแจ้งเตือน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ถาม: เวลาในการรอสินค้าคืออะไร
ตอบ: เมื่อมีปริมาณที่ต้องการสั่งซื้อมากจนทำให้สินค้ากำลังจะหมดสต็อก เราจะประเมินระยะเวลาในการส่งสินค้าก่อนที่จะได้รับสินค้าคงคลังเพิ่มเติมที่บริษัทผู้ผลิตมีอยู่ เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้าต่อไป
ถาม:ฉันจะตรวจสอบสต็อกและเวลาในการรอสินค้าได้อย่างไร
ตอบ:โปรดดูที่ส่วน ราคาและความพร้อมให้บริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ถาม:ฉันสามารถป้อนอะไรลงในกล่องค้นหาได้บ้าง
ตอบ:ดูที่ส่วน การค้นหาผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ถาม:ฉันจะเลือกหรือค้นหาตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร
ตอบ: เพียงพิมพ์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการในกล่องค้นหา ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังค้นหาการคาปาซิเตอร์ที่มีค่าความจุที่ 100pF ให้พิมพ์ “100pF คาปาซิเตอร์“ ลงในกล่องค้นหาและคลิก “ค้นหา“

ผลลัพธ์การค้นหาจะระบุผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำที่คุณได้พิมพ์ลงไป โดยสามารถเลือกคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจำกัดผลการค้นหาของคุณให้แคบลงอีกได้
ถาม:ฉันจะเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร
ตอบ: บนหน้าผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือกผลิตภัณฑ์สำหรับการเปรียบเทียบคุณสมบัติแบบเคียงข้างกันเพื่อช่วยให้คุณได้คำตอบสุดท้ายที่ต้องการ เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเปรียบเทียบแล้วคลิก “เปรียบเทียบ“

หากต้องการเลือกผลิตภัณฑ์จากคนละหน้าจอผลลัพธ์เพื่อการเปรียบเทียบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 • เลือก SKU หรือชุด SKU แรกในหน้าผลลัพธ์แรก
 • คลิก “เปรียบเทียบ“
 • บนหน้าจอเปรียบเทียบ ให้ใช้ปุ่มย้อนกลับของเบราว์เซอร์เพื่อกลับไปที่หน้าผลลัพธ์ก่อนหน้า
 • ไปที่หน้าผลลัพธ์ถัดไป
 • เลือก SKU หรือชุด SKU ถัดไป
 • คลิก “เปรียบเทียบ“
เมื่อใส่ SKU ลงในหน้าจอ “เปรียบเทียบ“ แล้ว รายการจะอยู่ในนั้นจนกว่าคุณจะเอาออกหรือปิดเบราว์เซอร์
ถาม:ไอคอน 'ข้อมูลทางเทคนิค' หมายความว่าอย่างไร
ตอบ:
 •   คุณสามารถคลิกเพื่อเข้าไปยังเอกสารข้อมูลในเว็บไซต์ของผู้ผลิต
 •   คลิกเพื่อเปิด MSDS ในเว็บไซต์ของผู้ผลิต
 •   คลิกเพื่อเข้าใช้งานคู่มือสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
 •   คลิกเพื่อดูหมายเหตุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
 •   สินค้าตามข้อกำหนด RoHS
 •   คลิกเพื่อเข้าถึงใบรับรองตามข้อกำหนด RoHS
ถาม:ไอคอน ‘ตามข้อกำหนด RoHS‘ หมายความว่าอย่างไร
ตอบ: ดูที่ส่วน RoHS / กฎหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ถาม: สินค้าทดแทนคืออะไร
ตอบ:
 • การทดแทนแบบเท่าเทียมกันคือการมีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกัน (รูปร่าง ความเหมาะสม และฟังก์ชันเหมือนกัน) แต่มีหน่วยการวัดต่างกัน จากผู้ผลิตรายเดียวกัน
 • การทดแทนแบบอัปเกรดคือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นโดยผู้ผลิตรายเดียวกัน
 • การทดแทนที่แนะนำคือผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันการทำงานคล้ายกัน รูปร่างคล้ายกัน และทดแทนกันได้อย่างเหมาะสม