นโยบายคุณภาพ

element14 ได้กำหนดนโยบายทั่วโลกและระบบการจัดการที่สนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ช่วยปกป้องผู้คนและสิ่งแวดล้อมของเรา ระบบการจัดการของเราเป็นไปตามมาตราฐานสากลสำหรับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ และได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในส่วนภูมิภาคตามลำดับดังต่อไปนี้

ประเทศออสเตรเลีย

สิงคโปร์

United Kingdom

ประเทศสหรัฐอเมริกา

นโยบายคุณภาพของ element14:

ภารกิจของเราคือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าและให้มีคุณภาพ ทำให้ element14 ได้นำประสบการณ์ของลูกค้าชั้นนำของอุตสาหกรรมและการบริการที่ผ่านมานำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านของ โครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า