การบำรุงรักษาและความปลอดภัย

คาดการณ์ ป้องกัน ซ่อมแซม

การบำรุงรักษาและความปลอดภัยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเก็บรักษาอุปกรณ์และโรงงานให้อยู่ในสภาพที่ทำงานได้ การบำรุงรักษาไม่เพียงแต่ช่วยให้โครงสร้างทางเทคนิคหรือประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทมีความมั่นคงเท่านั้น แต่การบำรุงรักษาเป็นประจำยังมีบทบาทสำคัญในการทำให้สภาวะการทำงานปลอดภัยและดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นด้วย การขาดการบำรุงรักษาหรือการบำรุงรักษาที่ไม่เพียงพออาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงหรือปัญหาด้านสุขภาพได้


หน้าที่ของการบำรุงรักษานั้นพัฒนาจากการบำรุงรักษาตามความเป็นจริง ไปสู่การวางแผน และการบำรุงรักษาด้วยตนเอง การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์ในการทำงานร่วมกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีเสมือนจริงและเสริมความเหมือนจริง (VR/AR) แพลตฟอร์มและการวิเคราะห์ที่ใช้คลาวด์ ช่วยให้แสดงข้อมูลในระดับประสิทธิภาพได้แบบเรียลไทม์ และยังแสดงแนวทางในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และกำหนดเวลาการบำรุงรักษาโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้อีกด้วย


ประเภทของการบำรุงรักษา:


  • การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง: การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงนั้นมีหน้าที่ในการระบุ แยก และปรับปรุงแก้ไขความผิดพลาด เพื่อให้อุปกรณ์ เครื่องจักร หรือทรัพย์สินที่ชำรุดคืนสภาพและทำงานได้ดังเดิมภายใต้ความคลาดเคลื่อนและขีดจำกัดในการทำงานปกติ

  • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน: การบำรุงรักษาเชิงป้องกันคือการบำรุงแบบประจำทั่วไปเพื่อให้เครื่องมืออยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ต่อไป ป้องกันการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการทำงานล้มเหลวของเครื่องมือซึ่งไม่ทราบล่วงหน้า

  • การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์: การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์คือเทคนิคในการตรวจสอบสภาวะและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการทำงานปกติเพื่อคาดการณ์ว่าควรทำการบำรุงรักษาเมื่อใด โดยจะรายงานสถานะและขีดความสามารถในการทำงานของเครื่องจักรโดยตรวจสอบค่าตัวแปรจำเพาะ และทำการตัดสินใจด้วยข้อมูล

  • การหยุดเดินเครื่องเพื่อบำรุงรักษา: การหยุดเดินเครื่องเพื่อบำรุงรักษาจะช่วยให้เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพและมีอายุการใช้งานนานได้โดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งสั้นกว่าเวลาเฉลี่ยก่อนขัดข้อง การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันการขัดข้องทื่ไม่คาดคิดและทำให้มีเวลาในการผลิตสูงสุด

  • การบำรุงรักษาตามระยะเวลา: การบำรุงรักษาตามระยะเวลาสำหรับอุปกรณ์จะทำตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยงานหลักๆ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบด้วยตา การทำความสะอาด การหล่อลื่น เป็นต้น

ความปลอดภัย


ความปลอดภัยคือปัจจัยที่สำคัญที่ควรคำนึงถึงในการผลิตทุกขั้นตอน เช่นการออกแบบ การผลิต การติดตั้ง การปรับแต่ง การปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา และการกำจัดขั้นสุดท้าย สวิตช์อินเทอร์ล็อคนิรภัย เครื่องหมายความปลอดภัย และการแต่งกายจะช่วยให้เครื่องจักร โรงงาน และผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย บทบัญญัติด้านเครื่องจักรมีไว้เพื่อบังคับให้ผู้ผลิตรับประกันระดับความปลอดภัยขั้นต่ำสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ทดสอบ เช่นมัลติมิเตอร์ และกล้องถ่ายภาพความร้อน เป็นต้น เครื่องจักรและเครื่องมือต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย (EHSR) ที่ระบุไว้ในบทบัญญัติ และต้องมีระดับการป้องกันขั้นต่ำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้


ไม่ว่าแนวทางของคุณจะเป็นเช่นไร Farnell Element14 มีผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและความปลอดภัยจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย ดูแลรักษาโรงงานผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้ดีอยู่เสมอด้วยรุ่นส่วนประกอบที่หลากหลาย เครื่องมือ และอุปกรณ์ของเรา เราสามารถช่วยให้คุณมีความเสี่ยงลดลง รวมทั้งรักษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานในโรงงานของคุณได้

ผลิตภัณฑ์เด่น

Schneider

Preventa Safety Modules - XPS Series

ซื้อเลย
Siemens

Touch screens and HMIs - SIMATIC Series

ซื้อเลย
Clifford & Snell

Sounder Beacons

ซื้อเลย
Flir

New EX Series IR Cameras

ซื้อเลย
CK Tools

ESD Precision positioning tweezers

ซื้อเลย
Klein

VDE cutters and pliers

ซื้อเลย
PROELEC

New Pro Elec torches added to the range

ซื้อเลย
WERA

Kraftform Comfort Series Drivers

ซื้อเลย

ซัพพลายเออร์เด่น

3M
Fluke
Duratool
CK Tools
Wera
Dymo
Tenma
ABB

วิดีโอ

Slash Maintenance With ABB MNS® Switchgear And Motor Control Centers

Vocollect Voice Maintenance And Inspections | Honeywell

Intelligent Preventive Maintenance