การบำรุงรักษาและความปลอดภัย

คาดการณ์ ป้องกัน ซ่อมแซม

การบำรุงรักษาและความปลอดภัยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเก็บรักษาอุปกรณ์และโรงงานให้อยู่ในสภาพที่ทำงานได้ การบำรุงรักษาไม่เพียงแต่ช่วยให้โครงสร้างทางเทคนิคหรือประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทมีความมั่นคงเท่านั้น แต่การบำรุงรักษาเป็นประจำยังมีบทบาทสำคัญในการทำให้สภาวะการทำงานปลอดภัยและดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นด้วย การขาดการบำรุงรักษาหรือการบำรุงรักษาที่ไม่เพียงพออาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงหรือปัญหาด้านสุขภาพได้


หน้าที่ของการบำรุงรักษานั้นพัฒนาจากการบำรุงรักษาตามความเป็นจริง ไปสู่การวางแผน และการบำรุงรักษาด้วยตนเอง การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์ในการทำงานร่วมกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีเสมือนจริงและเสริมความเหมือนจริง (VR/AR) แพลตฟอร์มและการวิเคราะห์ที่ใช้คลาวด์ ช่วยให้แสดงข้อมูลในระดับประสิทธิภาพได้แบบเรียลไทม์ และยังแสดงแนวทางในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และกำหนดเวลาการบำรุงรักษาโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้อีกด้วย


ประเภทของการบำรุงรักษา:


  • การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง: การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงนั้นมีหน้าที่ในการระบุ แยก และปรับปรุงแก้ไขความผิดพลาด เพื่อให้อุปกรณ์ เครื่องจักร หรือทรัพย์สินที่ชำรุดคืนสภาพและทำงานได้ดังเดิมภายใต้ความคลาดเคลื่อนและขีดจำกัดในการทำงานปกติ

  • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน: การบำรุงรักษาเชิงป้องกันคือการบำรุงแบบประจำทั่วไปเพื่อให้เครื่องมืออยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ต่อไป ป้องกันการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการทำงานล้มเหลวของเครื่องมือซึ่งไม่ทราบล่วงหน้า

  • การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์: การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์คือเทคนิคในการตรวจสอบสภาวะและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการทำงานปกติเพื่อคาดการณ์ว่าควรทำการบำรุงรักษาเมื่อใด โดยจะรายงานสถานะและขีดความสามารถในการทำงานของเครื่องจักรโดยตรวจสอบค่าตัวแปรจำเพาะ และทำการตัดสินใจด้วยข้อมูล

  • การหยุดเดินเครื่องเพื่อบำรุงรักษา: การหยุดเดินเครื่องเพื่อบำรุงรักษาจะช่วยให้เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพและมีอายุการใช้งานนานได้โดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งสั้นกว่าเวลาเฉลี่ยก่อนขัดข้อง การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันการขัดข้องทื่ไม่คาดคิดและทำให้มีเวลาในการผลิตสูงสุด

  • การบำรุงรักษาตามระยะเวลา: การบำรุงรักษาตามระยะเวลาสำหรับอุปกรณ์จะทำตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยงานหลักๆ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบด้วยตา การทำความสะอาด การหล่อลื่น เป็นต้น

ความปลอดภัย


ความปลอดภัยคือปัจจัยที่สำคัญที่ควรคำนึงถึงในการผลิตทุกขั้นตอน เช่นการออกแบบ การผลิต การติดตั้ง การปรับแต่ง การปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา และการกำจัดขั้นสุดท้าย สวิตช์อินเทอร์ล็อคนิรภัย เครื่องหมายความปลอดภัย และการแต่งกายจะช่วยให้เครื่องจักร โรงงาน และผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย บทบัญญัติด้านเครื่องจักรมีไว้เพื่อบังคับให้ผู้ผลิตรับประกันระดับความปลอดภัยขั้นต่ำสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ทดสอบ เช่นมัลติมิเตอร์ และกล้องถ่ายภาพความร้อน เป็นต้น เครื่องจักรและเครื่องมือต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย (EHSR) ที่ระบุไว้ในบทบัญญัติ และต้องมีระดับการป้องกันขั้นต่ำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้


ไม่ว่าแนวทางของคุณจะเป็นเช่นไร Farnell Element14 มีผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและความปลอดภัยจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย ดูแลรักษาโรงงานผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้ดีอยู่เสมอด้วยรุ่นส่วนประกอบที่หลากหลาย เครื่องมือ และอุปกรณ์ของเรา เราสามารถช่วยให้คุณมีความเสี่ยงลดลง รวมทั้งรักษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานในโรงงานของคุณได้

ผลิตภัณฑ์เด่น

Apem / IDEC

Flush Silhouette Switches | CW Series

ซื้อเลย
Pilz

Safety interlock switches

ซื้อเลย
Clifford & Snell

Sounder Beacons

ซื้อเลย
Klein Tools

Non-Contact Voltage Tester with Infrared Thermometer

ซื้อเลย
CK tools

ESD Side Cutters

ซื้อเลย
FLIR SYSTEMS

New EX Series IR Cameras

ซื้อเลย
TENMA

150W & 300W Programmable DC Loads

ซื้อเลย
Knipex

ESD Safe Precision Tweezers

ซื้อเลย

ซัพพลายเออร์เด่น

3M
Fluke
Duratool
CK Tools
Wera
Dymo
Tenma
ABB

วิดีโอ

Slash Maintenance With ABB MNS® Switchgear And Motor Control Centers

Vocollect Voice Maintenance And Inspections | Honeywell

Intelligent Preventive Maintenance