การควบคุมมอเตอร์

มอเตอร์ไฟฟ้าคืออุปกรณ์ที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ซึ่งจะใช้กระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเพื่อสร้างแรงบิดสำหรับหมุนโรเตอร์เพื่อให้เกิดการทำงานเชิงกลขึ้น


มอเตอร์จะถูกควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การควบคุมเชิงตรรกะชนิด Solid-State หรือเครื่องควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้ (PLC) เพื่อควบคุมและจัดการแรงบิด ความเร็ว งานหรือพลังงานที่ส่งออกมา ขึ้นอยู่กับการใช้งานของมอเตอร์ ตัวควบคุมมอเตอร์อาจมีคุณสมบัติมากมายในการควบคุมมอเตอร์ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเริ่มทำงาน การหยุดทำงาน การป้องกันกระแสเกิน การป้องกันโหลดเกิน การหมุนกลับ การเปลี่ยนความเร็ว การปรับตำแหน่ง การหมุนกลับเฉียบพลัน หรือแม้แต่การควบคุมลำดับ โดยตัวควบคุมมอเตอร์นั้นมีตั้งแต่ชนิดพื้นฐานจนถึงซับซ้อน และสามารถควบคุมมอเตอร์เพียงตัวเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้


มอเตอร์แบ่งได้เป็นสองประเภทกว้างๆ คือ มอเตอร์กระแสสลับ และมอเตอร์กระแสตรง ตามแหล่งพลังงานที่ใช้


มอเตอร์ประเภทกระแสตรง: ขดลวดวงจรและขดลวดอาร์มาเจอร์จะพันแบบอนุกรม ขนาน/ชันท์ หรือผสม มอเตอร์กระแสตรงแบบอื่นๆ ได้แก่มอเตอร์แม่เหล็กถาวร (PMDC ) และมอเตอร์กระตุ้นแยก


มอเตอร์ประเภทกระแสสลับ: มอเตอร์เหนี่ยวนำกระแสสลับ (เรียกอีกอย่างว่ามอเตอร์อะซิงโครนัส) และมอเตอร์ซิงโครนัส มอเตอร์ประเภทนี้จะถูกจำแนกประเภทตามการใช้งานเช่น เฟสเดี่ยว สามเฟส การเหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก แรงดันไฟฟ้าคู่ ฯลฯ


ยังมีมอเตอร์ประเภทอื่นๆ อีก เช่น มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน สเต็ปเปอร์มอเตอร์ มอเตอร์ รีลักแตนซ์มอเตอร์ ฮีสเตอริซีสมอเตอร์ และยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ประเภทของมอเตอร์ที่นิยมใช้งานในเชิงพาณิชย์รวมถึงลักษณะการใช้งานมีดังนี้:


  • มอเตอร์กระแสตรงมีแปรงถ่าน - ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและรถยนต์ ควบคุมได้ง่ายเนื่องจากความเร็วและแรงบิดเป็นไปตามสัดส่วนของแรงดัน/กระแสไฟฟ้าที่ได้รับ
  • มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน (BLDC) - เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง ประสิทธิภาพสูง และมีอัตราส่วนพลังงานต่อปริมาตรสูง รวมทั้งสามารถใช้แรงบิดสูงในช่วงความเร็วต่างๆ ได้
  • มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร - เหมาะสำหรับการใช้งานที่ซับซ้อนในภาคอุตสาหกรรม PMSM ยังเหมาะสำหรับชุดขับความเร็วคงที่ที่มีความแม่นยำสูงด้วย และยังมีความสามารถด้านโหลดเกินที่สูง ความหนาแน่นของพลังงานสูง รวมถึงประสิทธิภาพและการตอบสนองที่ดีเยี่ยมเช่นกัน
  • มอเตอร์กระแสสลับเหนี่ยวนำแบบอะซิงโครนัส - ACIM เป็นมอเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในภาคอุตสาหกรรมและตลาดผู้บริโภค เนื่องจากไม่มีคอมมิวเตเตอร์/แปรงถ่าน จึงมีความน่าเชื่อถือสูง ประสิทธิภาพสูง โหลดสูง และสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับได้โดยตรง
  • สเต็ปเปอร์มอเตอร์ - สเต็ปเปอร์มอเตอร์ซิงโครนัสที่มีความอเนกประสงค์ ไร้แปรงถ่าย และมีการอย่างกว้างขวาง มอเตอร์ประเภทนี้มีมุมในการหมุน (สเต็ป) ที่แม่นยำตามพัลส์กระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามา จึงเหมาะกับการใช้้งานที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างแม่นยำ
  • เซอร์โวมอเตอร์ - เซอร์โวมอเตอร์มีขนาดที่เล็กแต่มีประสิทธิภาพสูง จำเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้งานที่ต้องควบคุมการเคลื่อนที่ทีมีความแม่นยำ ความเร็ว และแรงบิด

ผลิตภัณฑ์เด่น

TRINAMIC

Smart Driver IC for Battery Powered DC Motors

ซื้อเลย
INFINEON

iMOTION™ MADK Evaluation board for CIPOS™ Mini Intelligent Power Modules

ซื้อเลย
SANYO DENKI

Sanyo Denki Stepper Motors offer 10% higher Torque

ซื้อเลย
TRINAMIC

Bi-Polar stepper motors with integral drivers

ซื้อเลย
VISHAY

Now in stock! Vishay's New F340 Film Capacitors

ซื้อเลย
BOURNS

SRR1050A Series - Shielded Power Inductors

ซื้อเลย
ABB

ABB AF Contactors.

ซื้อเลย
CONTROL TECHNIQUES

Commander C200 & C300 Variable Speed Drives

ซื้อเลย