การควบคุมมอเตอร์

มอเตอร์ไฟฟ้าคืออุปกรณ์ที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ซึ่งจะใช้กระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเพื่อสร้างแรงบิดสำหรับหมุนโรเตอร์เพื่อให้เกิดการทำงานเชิงกลขึ้น


มอเตอร์จะถูกควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การควบคุมเชิงตรรกะชนิด Solid-State หรือเครื่องควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้ (PLC) เพื่อควบคุมและจัดการแรงบิด ความเร็ว งานหรือพลังงานที่ส่งออกมา ขึ้นอยู่กับการใช้งานของมอเตอร์ ตัวควบคุมมอเตอร์อาจมีคุณสมบัติมากมายในการควบคุมมอเตอร์ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเริ่มทำงาน การหยุดทำงาน การป้องกันกระแสเกิน การป้องกันโหลดเกิน การหมุนกลับ การเปลี่ยนความเร็ว การปรับตำแหน่ง การหมุนกลับเฉียบพลัน หรือแม้แต่การควบคุมลำดับ โดยตัวควบคุมมอเตอร์นั้นมีตั้งแต่ชนิดพื้นฐานจนถึงซับซ้อน และสามารถควบคุมมอเตอร์เพียงตัวเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้


มอเตอร์แบ่งได้เป็นสองประเภทกว้างๆ คือ มอเตอร์กระแสสลับ และมอเตอร์กระแสตรง ตามแหล่งพลังงานที่ใช้


มอเตอร์ประเภทกระแสตรง: ขดลวดวงจรและขดลวดอาร์มาเจอร์จะพันแบบอนุกรม ขนาน/ชันท์ หรือผสม มอเตอร์กระแสตรงแบบอื่นๆ ได้แก่มอเตอร์แม่เหล็กถาวร (PMDC ) และมอเตอร์กระตุ้นแยก


มอเตอร์ประเภทกระแสสลับ: มอเตอร์เหนี่ยวนำกระแสสลับ (เรียกอีกอย่างว่ามอเตอร์อะซิงโครนัส) และมอเตอร์ซิงโครนัส มอเตอร์ประเภทนี้จะถูกจำแนกประเภทตามการใช้งานเช่น เฟสเดี่ยว สามเฟส การเหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก แรงดันไฟฟ้าคู่ ฯลฯ


ยังมีมอเตอร์ประเภทอื่นๆ อีก เช่น มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน สเต็ปเปอร์มอเตอร์ มอเตอร์ รีลักแตนซ์มอเตอร์ ฮีสเตอริซีสมอเตอร์ และยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ประเภทของมอเตอร์ที่นิยมใช้งานในเชิงพาณิชย์รวมถึงลักษณะการใช้งานมีดังนี้:


  • มอเตอร์กระแสตรงมีแปรงถ่าน - ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและรถยนต์ ควบคุมได้ง่ายเนื่องจากความเร็วและแรงบิดเป็นไปตามสัดส่วนของแรงดัน/กระแสไฟฟ้าที่ได้รับ
  • มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน (BLDC) - เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง ประสิทธิภาพสูง และมีอัตราส่วนพลังงานต่อปริมาตรสูง รวมทั้งสามารถใช้แรงบิดสูงในช่วงความเร็วต่างๆ ได้
  • มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร - เหมาะสำหรับการใช้งานที่ซับซ้อนในภาคอุตสาหกรรม PMSM ยังเหมาะสำหรับชุดขับความเร็วคงที่ที่มีความแม่นยำสูงด้วย และยังมีความสามารถด้านโหลดเกินที่สูง ความหนาแน่นของพลังงานสูง รวมถึงประสิทธิภาพและการตอบสนองที่ดีเยี่ยมเช่นกัน
  • มอเตอร์กระแสสลับเหนี่ยวนำแบบอะซิงโครนัส - ACIM เป็นมอเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในภาคอุตสาหกรรมและตลาดผู้บริโภค เนื่องจากไม่มีคอมมิวเตเตอร์/แปรงถ่าน จึงมีความน่าเชื่อถือสูง ประสิทธิภาพสูง โหลดสูง และสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับได้โดยตรง
  • สเต็ปเปอร์มอเตอร์ - สเต็ปเปอร์มอเตอร์ซิงโครนัสที่มีความอเนกประสงค์ ไร้แปรงถ่าย และมีการอย่างกว้างขวาง มอเตอร์ประเภทนี้มีมุมในการหมุน (สเต็ป) ที่แม่นยำตามพัลส์กระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามา จึงเหมาะกับการใช้้งานที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างแม่นยำ
  • เซอร์โวมอเตอร์ - เซอร์โวมอเตอร์มีขนาดที่เล็กแต่มีประสิทธิภาพสูง จำเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้งานที่ต้องควบคุมการเคลื่อนที่ทีมีความแม่นยำ ความเร็ว และแรงบิด

ผลิตภัณฑ์เด่น

Trinamic

Stepper Motor Drivers

ซื้อเลย
Astrosyn

Stepper Motors

ซื้อเลย
Trinamic

Implement your servo controller in a day with the TMC4671

ซื้อเลย
STMicro

Low voltage three phase and three sense motor driver

ซื้อเลย
ABB

ACS Series Machinery Drives

ซื้อเลย
Trinamic

Stepper Motor Drivers

ซื้อเลย
Allegro

Automotive Grade Dual DMOS Full-Bridge Motor Driver

ซื้อเลย
Microchip

85V Half Bridge Motor Driver

ซื้อเลย