ปัญญาประดิษฐ์ในโลกความเป็นจริง

 

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาแล้ว!

เรากำลังได้เป็นประจักษ์พยานกับหนึ่งในการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ - ที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์มีศักยภาพอย่างแท้จริงในการปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ ช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิเคราะห์ที่ใช้ AI เข้ามาช่วยและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์กำลังช่วยให้อุตสาหกรรมได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้และส่วนแบ่งตลาดให้รวดเร็วมากขึ้นกว่าอุตสาหกรรมรายอื่นๆ นับแต่ด้านโลจิสติกส์และสุขภาพ ไปจนถึงยานยนต์และการผลิต

แล้วปัญญาประดิษฐ์คืออะไร ปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดที่ใช้พัฒนาระบบอัจฉริยะและเครื่องจักรที่สามารถกระทำและคิดได้เหมือนมนุษย์ ต้องขอบคุณการย่อขนาดที่เล็กลงของคอมพิวเตอร์ เซ็นเซอร์ในราคาที่จับต้องได้ เครือข่ายที่แพร่หลาย รวมถึงการเติบโตและการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ “อัจฉริยะ” ไปทั่วโลก ทำให้ข้อมูลอันมากมายมหาศาลสามารถเก็บรวบรวมและประมวลผลเพื่อแปลความหมายได้อย่างง่ายดาย และตราบเท่าที่อัลกอริทึมยังคงพัฒนาเช่นนี้ต่อเรื่อยๆ ไม่ว่าจะโดยนักวิเคราะห์หรือผ่านการเรียนรู้ของเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ ข้อมูลนี้จะนำไปสู่การตัดสินใจที่สุขุมและดีมากยิ่งขึ้น

ประเภทของ AI:

  • ปัญญาประดิษฐ์วงแคบ: สร้างขึ้นเพื่อดำเนินงานเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถคิดได้ด้วยตัวเอง
  • ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (Artificial General Intelligence หรือ AGI): สามารถคิดและกระทำได้เหมือนกับที่มนุษย์ทำได้ เรียนรู้จากประสบการณ์
  • ปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ: คิดล่วงหน้าได้ เกิดขึ้นเมื่อเครื่องจักรฉลาดกว่ามนุษย์

เราช่วยคุณเลือกบอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับโปรเจคปัญญาประดิษฐ์ของคุณได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ปัญญาประดิษฐ์ & หน่วยย่อย

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) เป็นแนวคิดที่ครอบคลุมรอบด้านที่รวมสติปัญญาของมนุษย์เข้ากับเครื่องจักร ขยับเข้าใกล้สู่ AI ให้มากขึ้น และใช้งานข้อมูลและประสบการณ์เพื่อปรับอัลกอริทึมโดยอัตโนมัติเป็นสิ่งที่เรียกว่า การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning หรือ ML) โดยเป็นหน่วยย่อยของ AI โดยการไปให้ไกลมากยิ่งขึ้น เราพบกับ การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning หรือ DL) ที่ถือเป็นหน่วยย่อยของ ML ที่ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายประสาทเชิงลึกเพื่อเลียนแบบกระบวนการเรียนรู้

ปัญญาประดิษฐ์

แนวคิดที่ครอบคลุมรอบด้านของโปรแกรมที่สามารถรับรู้ ให้เหตุผล และกระทำการต่างๆ ได้เหมือนกันกับที่มนุษย์ทำได้ AI รับข้อมูลและลงมือกระทำการโดยอิงจากพารามิเตอร์กำหนดค่าล่วงหน้าและกฎต่างๆ

การเรียนรู้ของเครื่องจักร

หน่วยย่อยลงมาของ AI ที่แสดงถึงทักษะในการรับชุดข้อมูล เรียนรู้จากข้อมูล และนำสิ่งที่เรียนรู้มาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อยกระดับศักยภาพการทำงานโดยรวม

การเรียนรู้เชิงลึก

หน่วยย่อยลงมาของ ML ที่แสดงถึงการเรียนรู้ บนพื้นฐานของเครือข่ายประสาทประดิษฐ์เชิงลึก ที่ใช้เพื่อแสดงรูปแบบต่างๆ ระบบจะเข้าใจปริมาณข้อมูลอันมหาศาล รวมไปถึงจดจำถึงรูปแบบและแนวโน้มต่างๆ และตอบสนองต่อข้อมูลดังกล่าวในแนวทางที่เป็นประโยชน์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

SmartEdge Agile

เร็ว ๆ นี้: Ultra96-V2

Ultra96-V2 อัปเดตและรีเฟรชผลิตภัณฑ์ Ultra96 ที่เปิดตัวในปี 2018 เช่นเดียวกับ Ultra96 เพราะ Ultra96-V2 คือบอร์ดสำหรับการพัฒนา MPSoC Zynq UltraScale+™ ที่ใช้ ARM จาก Xilinx ในข้อมูลจำเพาะแบบ Linaro 96Boards Consumer Edition (CE) Ultra96-V2 จะพร้อมให้บริการในประเทศต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากถูกออกแบบด้วยโมดูลวิทยุที่ได้รับการรับรองจาก Microchip

เรียนรู้เพิ่มเติม
SmartEdge Agile

Raspberry Pi 3B+

Raspberry Pi3 Model B+ คือผลิตภัณฑ์ล่าสุดในตระกูล Raspberry Pi3 มาพร้อมโปรเซสเซอร์ 4 คอร์ 64 บิตทำงานที่ความเร็ว 1.4Ghz, 2.4GHz / 5.0GHz แบบ Dual Band ไร้สาย, Bluetooth 4.2/BLE, อีเทอร์เน็ตที่เร็วกว่าและความสามารถรองรับ PoE ผ่าน PoE HAT แบบแยก

ซื้อเลย

บทความ บล็อก และเอกสารปกขาวที่น่าสนใจ

การอภิปรายภายในชุมชน element14