นโยบายการส่งคืน

ไม่มีการส่งคืนสินค้านอกเหนือจากมีข้อตกลงล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ก่อนที่จะส่งคืนสินค้าไปยังบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกค้าต้องติดต่อบริษัทเพื่อขอรับหมายเลขการอนุมัติการส่งคืนสินค้า ('RMA') การส่งคืนสินค้าจะเกิดขึ้นโดยลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายทั้งหมด และไม่ควรเกิดความเสียหายจากลูกค้า และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนสินค้าให้กับบริษัทและต้องยื่นหลักฐานหรือการจัดส่งคืนดังกล่าว

บริษัทมีนโยบายการส่งคืนสินค้าภายใน 30 วัน ในการรับคืนสินค้าตามนโยบายนี้ ควรส่งสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ ลูกค้าควรส่งคืนสินค้าตามนโยบายเมื่อได้รับ RMA โดยระบุหมายเลขการอนุมัติการส่งคืนสินค้า (RMA) หมายเลขบัญชีของลูกค้า และหมายเลขคำสั่งซื้ออย่างชัดเจนที่ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์

สินค้าที่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์หรือสร้างขึ้นเป็นพิเศษหรือมีสารอันตราย ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน 2002/95/EC ว่าด้วยการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ('RoHS') อาจไม่สามารถส่งคืนได้ สินค้าใด ๆ ที่ไม่อยู่ในแค็ตตาล็อกหรือไม่ใช่สินค้าในสต็อกอาจไม่สามารถส่งคืนได้ สินค้าที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตย์หรือมีส่วนประกอบที่ไวต่อความชื้น (MSL) ซึ่งบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทอาจไม่สามารถส่งคืนได้ หากบรรจุภัณฑ์พองหรือ 'ลอก' หรือถูกเปิด ดัดแปลง หรือได้รับความเสียหาย

สินค้าใด ๆ ที่ส่งคืนเนื่องจาก 'ไม่ต้องการ' หรือ 'สั่งซื้อไม่ถูกต้อง' อาจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท โดยอาจมีค่าธรรมเนียมนำสินค้ากลับเข้าสต็อก 20% ของมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ของสินค้า (โดยมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท)

การส่งคืนผลิตภัณฑ์

ถาม: ฉันจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร
ตอบ: โปรดไปที่แบบฟอร์มคำร้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของเรา เพื่อขอหมายเลขการอนุมัติการส่งคืนสินค้า (RMA) คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเตรียมแพ็คเกจสำหรับการส่งคืนเมื่อคุณได้รับ RMA

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง