เงื่อนไขการใช้งาน

เว็บไซต์ element14 อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ element14 และ element14 ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง เว็บไซต์เชื่อมโยงที่มีการเชื่อมโยงต่อ การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือการสื่อสารใดๆ จากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง element14 ให้การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้เป็นเพียงเพื่อให้มีความสะดวกสบาย และการที่เชื่อมโยงนั้นไม่ได้หมายความว่า element14 รับรองเว็บไซต์เหล่านั้น

ใบอนุญาตและการเข้าเว็บไซต์

element14 อนุญาตให้คุณเข้าใช้เว็บไซต์นี้เป็นการส่วนตัวแบบมีจำกัด และไม่ทำการดาวน์โหลด (ยกเว้นหน้าแคชชิ่ง) หรือเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆ หรือบางส่วน ยกเว้นจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก element14 ใบอนุญาตนี้ ห้ามใช้ในการขายทอด หรือใช้เว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาข้างใน ในงานเชิงพาณิชย์ การรวบรวม และการใช้รายการสินค้า รายละเอียด หรือราคา การใช้สิ่งที่ได้จากเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาภายใน การดาวน์โหลดหรือการทำสำเนาของข้อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการค้าอื่น; หรือการใช้ข้อมูล หุ่นยนต์ หรือการรวบรวมข้อมูล และการสกัดเครื่องมือ เว็บไซต์นี้หรือส่วนของเว็บไซต์นี้ใดๆ ห้ามทำซ้ำ คัด ลอก ขาย ขายซ้ำ เยี่ยม หรือประโยชน์เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ element14

คุณจะได้รับสิทธิ จำกัด เพิกถอนได้ และไม่เฉพาะเจาะจง ในการสร้างความเชื่อมโยงหลายมิติไปยังหน้าแรกบ้านของ element14.com ตราบเท่าที่การเชื่อมโยงไม่มีการอ้างอิงบริษัท element14 หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา ในลักษณะเท็จ ทำให้เข้าใจผิด เสื่อมเสีย หรือเรื่องอย่างอื่นเป็นที่น่ารังเกียจ คุณไม่อาจจะใช้โลโก้ element14 ใดๆ ได้ หรือกราฟิกความเป็นเจ้าของอื่นๆ หรือเครื่องหมายการค้า เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า