ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม - พลังและการควบคุมทุกรูปแบบ

อุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้งเดิมกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลซึ่งถูกกระตุ้นด้วยเทคโนโลยีที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก (เช่น หุ่นยนต์อัจฉริยะ โดรนอัตโนมัติ เซนเซอร์อัจฉริยะ การพิมพ์ 3 มิติ เป็นต้น) การทำความเข้าใจ การพัฒนา และการใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 นั้นมีความสำคัญต่อหลายองค์กรในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้

โดยปกติทั่วไปแล้ว เชื่อว่า IoT, AI, คลาวด์ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อองค์กร ซึ่งมีความเกี่ยวพันอย่างมากระหว่างอุตสาหกรรม 4.0 กับกลยุทธ์นั้น ๆ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จึงตอบสนองด้วยเซนเซอร์ที่เล็กกว่าและฉลาดกว่า คอนเนคเตอร์ที่เชื่อถือได้มากขึ้น ระบบกล่องครอบที่ปรับเปลี่ยนได้มากขึ้น และเทคโนโลยีการสื่อสารแบบมีสายและไร้สายที่รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

ใน eTechjournal ฉบับล่าสุด "ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม - พลังและการควบคุมทุกรูปแบบ" เราจะพูดถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอัจฉริยะ - การเปลี่ยนวิธีการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต:

  • ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อสร้างโรงงานอัจฉริยะ
  • การควบคุมมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่รวดเร็วและแม่นยำสูง
  • IO-Link® เทคโนโลยีที่เป็นหัวใจหลักสำหรับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
  • กำจัดความยุ่งยากและความซ้ำซ้อนโดยอัตโนมัติด้วยกระบวนการหุ่นยนต์อัตโนมัติ
  • โมดูลพลังงานอัตโนมัติ: โหมดความล้มเหลวทั่วไปและวิธีแก้ปัญหา

สมัครรับ e-TechJournal

ขอบคุณสำหรับการสมัครรับข้อมูล

เรียบร้อย! ตอนนี้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพิเศษที่จะได้รับข้อมูลล่าสุดและข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันส่งตรงถึงกล่องข้อความของคุณ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ระบบไร้สายสำหรับอุตสาหกรรม

ระบบไร้สายสำหรับอุตสาหกรรม

PLC

เครื่องควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้ (PLC)

สวิตช์สำหรับอุตสาหกรรม

สวิตช์และสถานีควบคุมสำหรับอุตสาหกรรม

MCB

อุปกรณ์ป้องกันวงจร/MCB

อุปกรณ์แผงควบคุม

อุปกรณ์แผงควบคุม (HMI)

รีเลย์สำหรับอุตสาหกรรม

รีเลย์สำหรับอุตสาหกรรม

เซนเซอร์สำหรับอุตสาหกรรม

เซนเซอร์สำหรับอุตสาหกรรม

คอนเนคเตอร์

คอนเนคเตอร์

แหล่งข้อมูลอื่น

ควบคุมพลังงานของคุณ

เทคโนโลยีไร้สายแห่งอนาคตในยุคนี้

โซลูชันการเชื่อมต่อไร้สายสำหรับ IoT

โซลูชันด้านอุตสาหกรรมอัจฉริยะเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อุตสาหกรรม 4.0 - Edge Computing ในการใช้งานด้านอุตสาหกรรม

เซนเซอร์อัจฉริยะ - เปิดประตูสู่ IoT อันชาญฉลาด

อาคารอัจฉริยะที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก

เซนเซอร์ที่ต้องมีในการสร้างโรงงานอัจฉริยะ