Please select the type of assistance you require

Sales

Technical

Customer Service

Website Support

ซื้อด่วน

 • คำสั่งซื้อด่วน – ใส่โค้ดคำสั่งซื้อของร้านค้า, ปริมาณที่คุณต้องการ และบันทึกรายการ (ถ้ามี)
 • การวางด่วน – คัดลอกและวางรายการในรูปแบบของโค้ดคำสั่งซื้อของร้านค้า, ปริมาณที่ต้องการ และบันทึกรายการ (ถ้ามี)
 • อัปโหลดรายการชิ้นส่วน (BOM)-Beta – อัปโหลดไฟล์ Excel พร้อมหมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิตหรือรายละเอียด
 • โปรดแก้ไขเขตข้อมูลต่อไปนี้
 
 

ข้อเสนอพิเศษ

ดูการซื้อขายล่าสุด
ของเราและโปรโมชั่น

ประหยัดทันที
รหัสสินค้า จำนวน บันทึกของรายการ เลขที่ชิ้นส่วนของคุณ

การวางด่วน

การวางอย่างรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการลงข้อมูลในรายการหมายเลขชิ้นส่วน อีกทั้งยังใช้งานได้ง่าย

คัดลอกและวางรายการ โดยใส่:

 • หมายเลขชิ้นส่วน (โดยไม่ใส่'-')
 • ปริมาณ
 • ความคิดเห็นหนึ่งรายการที่ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ซึ่งขั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือแท็บ
 • หมายเลขชิ้นส่วนของคุณ (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้) ซึ่งขั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือแท็บ
 • ตัวอย่าง:
  '4340504, 10, จำเป็นต้องใช้สำหรับโครงการ X', CUST1234
  '4333974, 100, สั่งซื้อโดย Bob'

  คลิกปุ่ม 'เพิ่มลงในตะกร้า' เพื่อเพิ่มชิ้นส่วนลงในตะกร้าช้อปปิ้งของคุณได้โดยตรง

Shopping Cart:Quick Order