Please select the type of assistance you require

Sales

Technical

Customer Service

Website Support

เครื่องมือการซื้อของคุณ

โปรดป้อนรหัสคำสั่งซื้อหรือหมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต
หรือเลือกวางรายการเพื่อคัดลอกและวางหลายรหัสพร้อมกัน

ลบ รหัสคำสั่งซื้อ แล้ว

ออกจากหน้าหรือไม่

หากออกจากหน้านี้ คุณจะสูญเสียการดำเนินการกับคำสั่งซื้อปัจจุบันของคุณ

รหัสสินค้า / หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต

จำนวน

ชิ้นส่วนที่ตรงกัน

ราคาสำหรับ

ราคา

จำนวนสินค้าที่มี

คำอธิบาย

เลขที่ชิ้นส่วนของคุณ / บันทึกของรายการ

เพิ่มแถว
บรรทัดที่แก้ไขแล้วทั้งหมดจะถูกเพิ่มลงไป
ความคลาดเคลื่อนสต็อกขั้นต่ำ/หลายสต็อกจะถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ

คัดลอกและวางรายการและจำนวนชิ้นส่วนไปยังช่องด้านล่าง จากนั้นจึงเพิ่มลงในตะกร้า

สำหรับแต่ละบรรทัด เราต้องการเพียงรหัสคำสั่งซื้อ (ไม่มีเครื่องหมายขีดคั่น) และจำนวน (คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือแท็บ)

ตรวจสอบว่าคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือแท็บเท่านั้น

  • โปรดแก้ไขเขตข้อมูลต่อไปนี้
 
 

โปรดทราบว่าหากไม่มีการระบุจำนวนรายการสินค้า ระบบจะกำหนดจำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ

Shopping Cart:Quick Order