Controllers

: พบผลิตภัณฑ์จำนวน199
0 เลือกตัวกรองแล้ว รายการ
พบผลิตภัณฑ์จำนวน199 โปรดคลิกปุ่ม 'ใช้ตัวกรอง' เพื่ออัปเดตผลลัพธ์
ต่ำสุด/สูงสุด จำนวนสินค้าที่มี

เมื่อกล่องทำเครื่องหมายที่จดจำได้รับการเลือก เราจะจำตัวกรองล่าสุดของคุณเพื่อใช้สำหรับการค้นหาครั้งต่อไป

การปฏิบัติตาม
บรรจุภัณฑ์

ไม่สามารถใช้การแสดงการกำหนดราคาในสัญญาในขณะนี้ได้ ราคาที่แสดงเป็นราคาขายปลีกมาตรฐาน ราคาในสัญญาจะนำมาใช้ในการสั่งซื้อหลังจากดำเนินการแล้ว

  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต รหัสสินค้า รายละเอียด / ผู้ผลิต
จำนวนสินค้าที่มี ราคาสำหรับ
ราคา
จำนวน
 
 
783816-02
783816-02 - SBRIO-9607 667 MHZ DUAL-CORE PROCESSOR

3620544

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

SBRIO-9607 667 MHZ DUAL-CORE PROCESSOR

NI

SBRIO-9607 667 MHZ DUAL-CORE PROCESSOR;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB47,080.56

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
783817-01
783817-01 - SBRIO-9627, PROCESSOR AND FPGA

3620545

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

SBRIO-9627, PROCESSOR AND FPGA

NI

SBRIO-9627, PROCESSOR AND FPGA;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB94,058.34

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
783818-02
783818-02 - SBRIO-9637, PROCESSOR AND FPGA, OEM KIT

3620548

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

SBRIO-9637, PROCESSOR AND FPGA, OEM KIT

NI

SBRIO-9637, PROCESSOR AND FPGA, OEM KIT;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB75,249.46

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
785545-01
785545-01 - PXIE-8821, WINDOWS 10 64-BIT

3620639

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

PXIE-8821, WINDOWS 10 64-BIT

NI

PXIE-8821, WINDOWS 10 64-BIT;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB96,339.30

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
786424-01
786424-01 - CRIO-9053, 1.33 GHZ DUAL-COR

3620703

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

CRIO-9053, 1.33 GHZ DUAL-COR

NI

CRIO-9053, 1.33 GHZ DUAL-COR;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB58,499.26

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
783816-01
783816-01 - SBRIO-9607,RMC SUPPORT, DEV KIT

3620543

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

SBRIO-9607,RMC SUPPORT, DEV KIT

NI

SBRIO-9607,RMC SUPPORT, DEV KIT;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB61,216.40

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
785831-01
785831-01 - PXIE-8861, 2.8 GHZ QUAD CORE CONTROLLER

3620677

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

PXIE-8861, 2.8 GHZ QUAD CORE CONTROLLER

NI

PXIE-8861, 2.8 GHZ QUAD CORE CONTROLLER;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB254,981.30

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
786425-01
786425-01 - CRIO-9054, 1.33 GHZ DUAL-CORE

3620704

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

CRIO-9054, 1.33 GHZ DUAL-CORE

NI

CRIO-9054, 1.33 GHZ DUAL-CORE;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB89,924.27

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
786427-01
786427-01 - CRIO-9057, 1.33 GHZ DUAL-CORE

3620706

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

CRIO-9057, 1.33 GHZ DUAL-CORE

NI

CRIO-9057, 1.33 GHZ DUAL-CORE;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB134,835.02

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
787567-01
787567-01 - PXIE-8861, 2.8 GHZ QUAD CORE CONTROLLER

3620742

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

PXIE-8861, 2.8 GHZ QUAD CORE CONTROLLER

NI

PXIE-8861, 2.8 GHZ QUAD CORE CONTROLLER;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB226,152.26

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
783513-05
783513-05 - PXIE-8880, WINDOWS 10 64-BIT

3622442

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
+
RoHS

PXIE-8880, WINDOWS 10 64-BIT

NI

PXIE-8880, WINDOWS 10 64-BIT;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB366,328.82

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
783830-01
783830-01 - CRIO-9063, INTEGRATED DUAL-CORE CNTRLR

3620549

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

CRIO-9063, INTEGRATED DUAL-CORE CNTRLR

NI

CRIO-9063, INTEGRATED DUAL-CORE CNTRLR;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB61,983.22

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
783818-01
783818-01 - SBRIO-9637, PROCESSOR AND FPGA, DEV KIT

3620547

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

SBRIO-9637, PROCESSOR AND FPGA, DEV KIT

NI

SBRIO-9637, PROCESSOR AND FPGA, DEV KIT;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB89,382.51

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
783817-02
783817-02 - SBRIO-9627, PROCESSOR AND FPGA

3620546

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

SBRIO-9627, PROCESSOR AND FPGA

NI

SBRIO-9627, PROCESSOR AND FPGA;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB79,922.50

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
782011-01
782011-01 - SBRIO-9606 CONTROLLER, RMC SUP (DEV KIT)

3620465

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

SBRIO-9606 CONTROLLER, RMC SUP (DEV KIT)

NI

SBRIO-9606 CONTROLLER, RMC SUP (DEV KIT);

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB65,130.99

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
782010-02
782010-02 - SBRIO-9605 CONTROLLER, LX25 FPGA

3620464

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
+
RoHS

SBRIO-9605 CONTROLLER, LX25 FPGA

NI

SBRIO-9605 CONTROLLER, LX25 FPGA;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB34,065.00

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
782340-33
782340-33 - PXIE-8135 CORE I7-3610QEREAL-TIME SW

3622190

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

PXIE-8135 CORE I7-3610QEREAL-TIME SW

NI

PXIE-8135 CORE I7-3610QEREAL-TIME SW;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB336,798.38

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
787289-01
787289-01 - SBRIO-9609, 1.91 GHZ QUAD-CORE, DEV KIT

3620730

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

SBRIO-9609, 1.91 GHZ QUAD-CORE, DEV KIT

NI

SBRIO-9609, 1.91 GHZ QUAD-CORE, DEV KIT;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB97,392.41

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
782450-04
782450-04 - PXIE-8135 CORE I7-3610QE 2.3 GHZ CONTRLR

3620485

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

PXIE-8135 CORE I7-3610QE 2.3 GHZ CONTRLR

NI

PXIE-8135 CORE I7-3610QE 2.3 GHZ CONTRLR;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB267,523.80

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
783832-02
783832-02 - CRIO-9065,INTEGRATED DUAL-CORE CONTROLER

3620552

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

CRIO-9065,INTEGRATED DUAL-CORE CONTROLER

NI

CRIO-9065,INTEGRATED DUAL-CORE CONTROLER;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB166,910.14

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
785623-01
785623-01 - CRIO-9045, 1.3 GHZ DUAL-CORE, 70T FPGA

3620665

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

CRIO-9045, 1.3 GHZ DUAL-CORE, 70T FPGA

NI

CRIO-9045, 1.3 GHZ DUAL-CORE, 70T FPGA;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB157,341.78

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
782555-00
782555-00 - PXIE-8135 CORE I7-3610QE WITH REMOVABLE

3622262

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

PXIE-8135 CORE I7-3610QE WITH REMOVABLE

NI

PXIE-8135 CORE I7-3610QE WITH REMOVABLE;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB330,984.62

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
786369-01
786369-01 - CRIO-9041, 1.3 GHZ DUAL-CORE, 70T FPGA

3620699

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

CRIO-9041, 1.3 GHZ DUAL-CORE, 70T FPGA

NI

CRIO-9041, 1.3 GHZ DUAL-CORE, 70T FPGA;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB185,391.19

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
786986-01
786986-01 - PXIE-8861, 2.8 GHZ QUAD CORE CONTROLLER

3620719

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

PXIE-8861, 2.8 GHZ QUAD CORE CONTROLLER

NI

PXIE-8861, 2.8 GHZ QUAD CORE CONTROLLER;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB244,241.66

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
787288-01
787288-01 - SBRIO-9608, 1.33 GHZ DUAL-CORE, DEV KIT

3620729

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่
Data Sheet
+
RoHS

SBRIO-9608, 1.33 GHZ DUAL-CORE, DEV KIT

NI

SBRIO-9608, 1.33 GHZ DUAL-CORE, DEV KIT;

ก่อนหน้านี้คุณเคยซื้อสินค้ารายการนี้ ดูในประวัติการสั่งซื้อ

อันละ

1+ THB79,003.02

รายการที่ถูกจำกัด

คำสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 รายการ สำหรับการซื้อ 1 หลายรายการเท่านั้น โปรดระบุจำนวนที่ถูกต้อง

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1