Rotary Switches

: พบผลิตภัณฑ์จำนวน1,105

ไม่สามารถใช้การแสดงการกำหนดราคาในสัญญาในขณะนี้ได้ ราคาที่แสดงเป็นราคาขายปลีกมาตรฐาน ราคาในสัญญาจะนำมาใช้ในการสั่งซื้อหลังจากดำเนินการแล้ว

พบกับสวิตช์แบบหมุนมากมายทางออนไลน์ที่ element14 พร้อมผลิตภัณฑ์สวิตช์และรีเลย์อีกหลายชนิด สวิตช์แบบหมุนคือสวิตช์ที่ทำงานด้วยการหมุนมักนำมาใช้เมื่อตำแหน่งตัดต่อวงจรมีมากกว่าสองตำแหน่ง

ลูกค้าเคยซื้อ

ลูกค้าเคยซื้อ

ลูกค้าเคยซื้อ