Resistors - Fixed Value

: พบผลิตภัณฑ์จำนวน111,424

ไม่สามารถใช้การแสดงการกำหนดราคาในสัญญาในขณะนี้ได้ ราคาที่แสดงเป็นราคาขายปลีกมาตรฐาน ราคาในสัญญาจะนำมาใช้ในการสั่งซื้อหลังจากดำเนินการแล้ว

ตัวต้านทานเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นในงานและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่ใช้กั��อยู่ในปัจจุบัน นับจากเกมอิเล็กทรอนิกส์ของเด็ก, คอมพิวเตอร์, รถยนต์, การสื่อสารโทรคมนาคม, การแพทย์, อุตสาหกรรม/เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค, การทหารและอากาศยาน ตัวต้านทานมีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจถึงประสิทธิภาพการใช้งานนั้น

ลูกค้าเคยซื้อ

ลูกค้าเคยซื้อ

ลูกค้าเคยซื้อ