ไม่สามารถใช้การแสดงการกำหนดราคาในสัญญาในขณะนี้ได้ ราคาที่แสดงเป็นราคาขายปลีกมาตรฐาน ราคาในสัญญาจะนำมาใช้ในการสั่งซื้อหลังจากดำเนินการแล้ว

LED Lighting Components

ชิ้นส่วนไฟ LED ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้ในระบบไฟ LED LED ของเราได้แก่ Chip on Board (COB) และชนิด SMD ความสว่างสูงและ Through Hole รวมถึง PSU ระบบแสงสว่าง ชิปไดรเวอร์ ฮีทซิงค์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในระบบแสงสว่าง