D Sub Connectors & Components

: พบผลิตภัณฑ์จำนวน6,388

ไม่สามารถใช้การแสดงการกำหนดราคาในสัญญาในขณะนี้ได้ ราคาที่แสดงเป็นราคาขายปลีกมาตรฐาน ราคาในสัญญาจะนำมาใช้ในการสั่งซื้อหลังจากดำเนินการแล้ว

D Subminiature คือหมุดที่เรียงต่อกันสองแถวขึ้นไปด้านในของแผ่นโลหะรูปตัว D ที่ทำหน้าที่รองรับหมุดเหล่านั้น D Subminiature ช่วยสัญญาณถูกส่งในทิศทางที่ถูกต้องและอาจป้องกันการรบกวนสัญญาณจากแม่เหล็กไฟฟ้าได้ด้วย ขั้วต่อ D Sub ถูกนำมาใช้กันส่งสัญญาณและข้อมูลกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ element14 เสนอขั้วต่อ D Subminiature มากมายให้วิศวกรออกแบบและซ่อมบำรุง รวมถึงช่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นขั้วต่อมาตรฐาน ขั้วต่อหุ้ม EMI ขั้วต่อแบบกรองสัญญาณและขั้วต่อแบกันน้ำ 

ลูกค้าเคยซื้อ

 

Popular Suppliers

New Connectors

 
 

ลูกค้าเคยซื้อ

ลูกค้าเคยซื้อ