กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลฟรี!

บริษัท

มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณใน นโยบายการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเรา

การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ส่งผลสำคัญต่อการผสานการทำงานของเซ็นเซอร์ แอคทูเอเตอร์ และตัวควบคุมในพื้นที่โรงงาน การเพิ่มผลผลิตสูงไม่เพียงพออีกต่อไป อุปกรณ์ต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่ซับซ้อน

ขั้นตอนแรกในการสร้างสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ยืดหยุ่นซึ่งควบคุมอุตสาหกรรมตามเหตุการณ์อย่างเต็มรูปแบบเริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยการใช้ประโยชน์จากการประมวลผลบนระบบคล าวด์เพื่อรองรับการใช้งานต่าง ๆ เช่น การดูแลรักษาเชิงป้องกันและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ตาม ระบบคลาวด์ก็ยังมีข้อจำกัด การเปลี่ยนผ่านที่ประสบความสำเร็จคือการปรับใช้ Edge Computing จนสามารถติดตั้งระบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในพื้นที่การผลิต ซึ่งสามารถสื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์ผ่านระบบทางไกลที่อาศัยระบบคลาวด์

เอกสารข้อมูลนี้จะอธิบายกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ผู้ผสานการทำงานและผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนผ่านจากสถาปัตยกรรมที่ใช้อยู่เดิมไปเป็นโครงสร้างใหม่ที ่ใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีอุปสรรค

ตัวอย่างหัวข้อหลักในเอกสารไวท์เปเปอร์ของเรา
  • Edge Computing คืออะไร
  • Edge Computing รูปแบบต่าง ๆ
  • การเปลี่ยนผ่านไปใช้โครงสร้างการควบคุมพื้นฐานที่รองรับ Edge
  • กลไกป้องกันแบบหลายชั้นเพื่อความปลอดภัย

ทรัพยากรทางเทคนิค

บทความ eBooks การสัมมนาผ่านเว็บ และอื่นๆ
ให้คุณอยู่เหนือนวัตกรรม