Multicomp Pro

ใหม่! ผลิตภัณฑ์แหล่งจ่ายไฟจาก Multicomp Pro

Multicomp Pro ขอเสนอผลิตภัณฑ์แหล่งจ่ายไฟและโหลด DC ซึ่งเหมาะสำหรับการนำไปประกอบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ตามความต้องการ เช่น การทดสอบ การศึกษา การทดสอบส่วนประกอบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ไร้สาย การทดสอบเสถียรภาพการทำงาน การทดสอบกำลังแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์ และยานยนต์

แหล่งจ่ายไฟ DC ช่องเดี่ยวแบบตั้งโปรแกรมได้

แหล่งจ่ายไฟ DC หลายช่องแบบตั้งโปรแกรมได้

แหล่งจ่ายไฟ DC ช่องเดี่ยวแบบตั้งโปรแกรมไม่ได้

แหล่งจ่ายไฟ DC หลายช่องแบบตั้งโปรแกรมไม่ได้

โหลดอิเล็กทรอนิกส์ DC แบบตั้งโปรแกรมได้