Oscillators - Temperature Compensated (TCXO):  พบผลิตภัณฑ์จำนวน154

ตัวกรองที่ใช้

ตัวกรอง

 

Featured Products

IQD FREQUENCY PRODUCTS
LFPTXO000001

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนตัด 1

1+ THB3,129.18

IQD FREQUENCY PRODUCTS
LFMCXO064082

ราคาสำหรับสินค้า: หนึ่ง 1

1+ THB4,820.49

IQD FREQUENCY PRODUCTS
LFPTXO000001

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนตัด 1

100+ THB2,370.72

IQD FREQUENCY PRODUCTS
LFTCXO007009

ราคาสำหรับสินค้า: หนึ่ง 1

1+ THB1,244.37

ตัวกรอง:

โพสต์คำถามถึงผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งของเรา หรือ เริ่มแสดงความคิดเห็น และรับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของซัพพลายเออร์และเพื่อนๆ วิศวกรในชุมชนของเรา