Oscillators - Temperature Compensated (TCXO):  พบผลิตภัณฑ์จำนวน162

ตัวกรองที่ใช้

ตัวกรอง

 

Featured Products

IQD FREQUENCY PRODUCTS
LFPTXO000001

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนตัด 1

1+ THB2,404.80

IQD FREQUENCY PRODUCTS
LFMCXO064082

ราคาสำหรับสินค้า: หนึ่ง 1

1+ THB4,636.00

IQD FREQUENCY PRODUCTS
LFPTXO000001

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนตัด 1

100+ THB1,565.46

IQD FREQUENCY PRODUCTS
LFTCXO007009

ราคาสำหรับสินค้า: หนึ่ง 1

1+ THB985.80

ตัวกรอง:

โพสต์คำถามถึงผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งของเรา หรือ เริ่มแสดงความคิดเห็น และรับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของซัพพลายเออร์และเพื่อนๆ วิศวกรในชุมชนของเรา