RF Modules

: พบผลิตภัณฑ์จำนวน320

ไม่สามารถใช้การแสดงการกำหนดราคาในสัญญาในขณะนี้ได้ ราคาที่แสดงเป็นราคาขายปลีกมาตรฐาน ราคาในสัญญาจะนำมาใช้ในการสั่งซื้อหลังจากดำเนินการแล้ว

พบกับโมดูล RF ที่เหมาะสำหรับการใช้งานด้านการสื่อสารและเครือข่ายประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวงจรขยายสัญญาณ RF, ตัวรับสัญญาณ, เครื่องรับส่งสัญญาณ และตัวส่งสัญญาณในความถี่ 2.4Ghz ขึ้นไป และย่านความถี่ ISM 2.4Ghz ย่อย รวมถึงสวิตช์ RF, โมดูเลเตอร์, ดีโมดูเลเตอร์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ลูกค้าเคยซื้อ

ลูกค้าเคยซื้อ

ลูกค้าเคยซื้อ