Heat Sinks

: พบผลิตภัณฑ์จำนวน1,134

ฮีทซิงก์คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์มีความร้อนสูงเกิน เราจัดหาอุปกรณ์ฮีทซิงก์แบบแอคทีฟและพาสซีฟต่างๆ รวมถึงฮีทซิงก์แบบพัดลม ฮีทซิงก์ระบายความร้อนแบบธรรมชาติ และตัวเลือกฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมชนิดต่างๆ

ลูกค้าเคยซื้อ

ลูกค้าเคยซื้อ

ลูกค้าเคยซื้อ

Search:Category Node