RF / Coaxial Connectors & Accessories

: พบผลิตภัณฑ์จำนวน4,456

ไม่สามารถใช้การแสดงการกำหนดราคาในสัญญาในขณะนี้ได้ ราคาที่แสดงเป็นราคาขายปลีกมาตรฐาน ราคาในสัญญาจะนำมาใช้ในการสั่งซื้อหลังจากดำเนินการแล้ว

ขั้วต่อ RF คือขั้วต่อไฟฟ้าสำหรับส่งสัญญาณความถี่วิทยุหลายช่วงเมกะเฮิร์ตส์ โดยทั่วไปจะใช้ร่วมกับสายโคแอกเชียลelement14 เสนอผลิตภัณฑ์ขั้วต่อ RF / โคแอกเชียลมากมายให้แก่วิศวกรและช่างมืออาชีพ ทั้งขั้วต่อแบบ BNC, SMA, UHF, TNC, MCX และ QMA ที่ผลิตโดยผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรม และใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

ลูกค้าเคยซื้อ

ลูกค้าเคยซื้อ

ลูกค้าเคยซื้อ