สั่งซื้อครั้งแรก เริ่มที่นี่
2557/12/19
 
 

คำแถลงการณ์รักษาข้อมูลส่วนตัว

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน

element14 มีความเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน เราได้พัฒนาคำแถลงการณ์รักษาข้อมูลส่วนตัวนี้เพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติของเรา หากมีคำถามใดๆที่เกี่ยวกับคำแถลงการณ์การรักษาข้อมูลส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ customerservice@th.element14.com .

ภาพรวม

ความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ Internet ส่วนมากกังวล element14 ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความกังวลของลูกค้าของเราต่อเรื่องนี้ เราขอยืนยันว่าเรามิได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากท่านนอกจากที่ท่านให้เรามา หากท่านทำการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ระบบบนเว็บ ท่านอาจต้องให้ข้อมูลส่วนหนึ่งกับเรา เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อการให้บริการที่ดีและเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของท่านตอนเข้าสู่ระบบเท่านั้นขอได้โปรดแน่ใจว่าเราจะไม่ขายข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราให้แก่บุคคลที่สาม

การบังคับใช้นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว

หากท่านรู้สึกว่า element14 กำลังละเมิดคำแถลงการณ์รักษาข้อมูลส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราที่ customerservice@th.element14.com

ข้อมูลการเข้าเว็บไซต์

แต่ละครั้งที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ element14 ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมไว้ซึ่งรวมถึง domain name และ IP address ของท่าน URL ที่อ้างอิงถึง browser และ platform เวลาที่เข้าเยี่ยมชม หน้าที่เข้าชม และการค้นหาต่างๆที่ท่านทำ
(ถ้ามี) สถิติเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อช่วยเราเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์

ข้อมูลโดยรวมของความหนาแน่นในการเข้ามาชมเว็บไซต์อาจจะมีการเปิดเผยให้กับบริษัทโฆษณา องค์กรที่ทำการวิจัย คู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อจุดประสงค์สำหรับการประเมินด้านประชากรเท่านั้น ในการใช้แบบภาพรวมเช่นนี้ ไม่มีโอกาสที่ใครจะสามารถระบุตัวท่านหรือทำการติดต่อท่านได้

การใช้ที่อยู่ email

ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน element14 สามารถเลือกที่จะไม่รับการติดต่อทาง email ที่มีให้ในส่วน “ข้อมูลส่วนตัว” ของเว็บไซต์ ถ้าท่านเปลี่ยนใจ ท่านสามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้ภายหลัง อย่างไรก็ตาม email ที่ยืนยันธุรกรรมทางธุรกิจจะยังคงส่งไปถึงท่าน

การใช้ Cookies

Cookie คือข้อมูลที่เว็บไซต์ของเราส่งไปที่ browser ของท่านซึ่งจะไปเก็บข้อมูลไว้ในระบบของท่าน cookie จะทำให้เว็บไซต์สามารถจำข้อมูลส่วนตัวของท่านจนกระทั่งท่านออกจากหน้าต่าง browser (ในกรณีที่ cookie เป็นแบบชั่วคราว) หรือจนกระทั่งท่านลบออกหรือทำให้ cookie ไม่สามารถทำงานได้ ผู้ใช้งานหลายท่านมักใช้ cookie เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการท่องเว็บไซต์เท่าที่จะทำได้

ท่านควรตระหนักว่า cookies จะไม่มีข้อมูลใดมากไปกว่าที่ท่านป้อนให้และ cookies ไม่สามารถจะเจาะเข้าไปหาข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ของท่านเพื่อส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นของท่านไปให้ผู้อื่น ถ้าท่านเลือกที่จะไม่ยอมรับ cookie ท่านจะยังคงสามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้

การส่งข้อความตอบรับและการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

โดยทั่วไปแล้วเราจะตอบคำถาม คำร้องขอใช้บริการหรือข้อมูลและคำร้องอื่นๆที่เราได้รับ ทาง email เราอาจจะรักษาข้อมูลการโต้ตอบนี้ไว้เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการของเว็บไซต์ของเรา

เรามักจะเก็บข้อมูลในลักษณะที่เราสามารถแจ้งข้อมูลใหม่ๆหรือข้อมูลสำคัญอื่นๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราแก่ลูกค้าแต่ละท่านได้

การสำรวจ

เป็นบางครั้งบางคราวเราอาจจะขอข้อมูลจากท่านโดยการสำรวจ การมีส่วนร่วมในการสำรวจเหล่านี้เป็นไปโดยความสมัครใจเท่านั้น และท่านยังสามารถเลือกได้ว่าจะยอมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะถูกนำไปใช้เพื่อสังเกตการณ์หรือพัฒนาเว็บไซต์นี้ และเพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า และการเสนอสินค้าของเรา

ความปลอดภัย

ดูวิธีการรักษา ความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในเว็บไซต์ของเรา