Thermal Interface Materials

: พบผลิตภัณฑ์จำนวน619

ไม่สามารถใช้การแสดงการกำหนดราคาในสัญญาในขณะนี้ได้ ราคาที่แสดงเป็นราคาขายปลีกมาตรฐาน ราคาในสัญญาจะนำมาใช้ในการสั่งซื้อหลังจากดำเนินการแล้ว

เลือกซื้อวัสดุผิวสัมผัสความร้อนที่หลากหลายของเรา ไม่ว่าจะเป็นฉนวนกันความร้อน วัสดุนำความร้อน แผ่นรอง ฟิล์ม และจาระบีนำความร้อนที่เหมาะสำหรับการควบคุมการให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำในสภาพแวดล้อมและการใช้งานต่างๆ

ลูกค้าเคยซื้อ

ลูกค้าเคยซื้อ

ลูกค้าเคยซื้อ