RoHS / กฎหมาย

การทำความเข้าใจ RoHS และการขอรับใบรับรอง

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการระบุว่า ตามข้อกำหนด RoHS หรือใช้ไอคอน ตามข้อกำหนด RoHS หมายความว่า ตามข้อมูลที่ซัพพลายเออร์ของเราให้ไว้แล้ว ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีสารที่ถูกห้ามไว้ตาม European Community Directive (2011/65/EU) เกี่ยวกับข้อจำกัดการใช้งานของสารอันตรายบางประเภท ที่ระดับสูงกว่าค่าความเข้มข้นสูงสุดที่คาดการณ์ไว้

รัฐสมาชิกของประชาคมยุโรปจะต้องปรับใช้ข้อกำหนด RoHS ลงในกฎหมายภายในประเทศนั้นๆ เนื่องจากรัฐสมาชิกทั้งหมดยังไม่ได้ปฏิบัติเช่นนั้น ณ วันที่เผยแพร่ข้อกำหนดนี้ สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะแสดงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด RoHS มีแนวโน้มที่จะปรับใช้ ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่ในสิ่งพิมพ์ แคตตาล็อก หรือการเผยแพร่อื่นๆ

นโยบายของ element14 จะระบุมาตรฐานผลิตภัณฑ์ว่าเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ก็ต่อเมื่อเรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดอย่างแท้จริง

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

    เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

  ตามข้อมูลที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่จำกัดโดยกฎหมาย RoHS ที่ระดับสูงกว่าค่าความเข้มข้นสูงสุด

    เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ตามข้อยกเว้น

  ผลิตภัณฑ์ที่ซัพพลายเออร์ของเรายืนยันว่ามีคุณสมบัติตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในภาคผนวกของระเบียบข้อบังคับ

    ไม่ได้มาตรฐาน RoHS

  ตามข้อมูลที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ ผลิตภัณฑ์นี้มีสารที่จำกัดโดยกฎหมาย RoHS ที่ระดับสูงกว่าค่าความเข้มข้นสูงสุด

ยังไม่ระบุ RoHS

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของกฎหมาย RoHS และผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอจากซัพพลายเออร์เพื่อยืนยันอย่างมั่นใจว่าได้มาตรฐาน RoHS จะไม่มีการระบุไว้บนเว็บไซต์ของเรา ลูกค้าที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ได้มาตรฐาน RoHS แต่เรายังไม่ได้ระบุว่าได้มาตรฐาน RoHS เป็น YES หรือ Yes-Ex ควรติดต่อการสนับสนุนทางเทคนิคแบบสดของเราหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อื่นบนเว็บไซต์ของเรา เพราะเราอาจสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เหมาะสมได้จากผลิตภัณฑ์มากมายของเรา

ดาวน์โหลด/พิมพ์ใบรับรอง RoHS

กรณีที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการระบุว่าเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS คุณจะสามารถดาวน์โหลด/พิมพ์ใบรับรองว่าเป็นไปตามข้อกำหนดได้จากเว็บไซต์ของเรา

ผลการค้นหา

ไอคอนใบรับรองและลิงค์การดาวน์โหลดจะอยู่ใกล้กับภาพของผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ไอคอนใบรับรองและลิงค์การดาวน์โหลดจะอยู่ใต้ส่วนข้อมูลของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: คุณต้องลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลด/พิมพ์ใบรับรอง RoHS

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติข้อกำหนด RoHS และกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ถาม: ฉันสามารถพูดคุยกับบุคคลอื่นเกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่
ตอบ:
 • ลองใช้
  Live Support 24 hours a day, Monday - Friday
 • ส่งอีเมล์ถึงฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค: th-sales@element14.com
 • ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค: 001 800658137 เบอร์โทรฟรี , 8:00am - 5:00pm, Monday - Friday
ถาม: ฉันสามารถขอรับความช่วยเหลือในการค้นหาผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่
ตอบ:
 • ลองใช้
  Live Support 24 hours a day, Monday - Friday
 • ส่งอีเมล์ถึงฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค: th-sales@element14.com
 • ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค: 001 800658137 เบอร์โทรฟรี , 8:00am - 5:00pm, Monday - Friday
ถาม: ตัวกรองการค้นหาทำงานอย่างไร
ตอบ:ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อกรองตามพารามิเตอร์ที่เลือกแล้วคลิก “นำไปใช้“

สำหรับตัวกรองแบบพารามิเตอร์ ตัวกรองที่มีอยู่จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติด้วยการเลือกแต่ละรายการ อย่างไรก็ตามคุณยังคงต้องคลิก “นำไปใช้“ เพื่อดูรายการผลิตภัณฑ์ที่อัปเดตซึ่งตรงกับการเลือกตัวกรองของคุณ


คุณสามารถปิดใช้งานการอัปเดตอัตโนมัติได้โดยยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมาย “ใช้ตัวกรองข้อมูลอัตโนมัติ“ เหนือช่องพารามิเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้า การค้นหา ผลิตภัณฑ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ถาม: ฉันจะหยุดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร
ตอบ: เพียง เข้าสู่ระบบ และไปที่ บัญชีของฉัน: การแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ และทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้เพื่อยกเลิกการใช้งานการแจ้งเตือน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ถาม: เวลาในการรอสินค้าคืออะไร
ตอบ: เมื่อมีปริมาณที่ต้องการสั่งซื้อมากจนทำให้สินค้ากำลังจะหมดสต็อก เราจะประเมินระยะเวลาในการส่งสินค้าก่อนที่จะได้รับสินค้าคงคลังเพิ่มเติมที่บริษัทผู้ผลิตมีอยู่ เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้าต่อไป
ถาม:ฉันจะตรวจสอบสต็อกและเวลาในการรอสินค้าได้อย่างไร
ตอบ:โปรดดูที่ส่วน ราคาและความพร้อมให้บริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ถาม:ฉันสามารถป้อนอะไรลงในกล่องค้นหาได้บ้าง
ตอบ:ดูที่ส่วน การค้นหาผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ถาม:ฉันจะเลือกหรือค้นหาตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร
ตอบ: เพียงพิมพ์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการในกล่องค้นหา ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังค้นหาการคาปาซิเตอร์ที่มีค่าความจุที่ 100pF ให้พิมพ์ “100pF คาปาซิเตอร์“ ลงในกล่องค้นหาและคลิก “ค้นหา“

ผลลัพธ์การค้นหาจะระบุผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำที่คุณได้พิมพ์ลงไป โดยสามารถเลือกคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจำกัดผลการค้นหาของคุณให้แคบลงอีกได้
ถาม:ฉันจะเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร
ตอบ: บนหน้าผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือกผลิตภัณฑ์สำหรับการเปรียบเทียบคุณสมบัติแบบเคียงข้างกันเพื่อช่วยให้คุณได้คำตอบสุดท้ายที่ต้องการ เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเปรียบเทียบแล้วคลิก “เปรียบเทียบ“

หากต้องการเลือกผลิตภัณฑ์จากคนละหน้าจอผลลัพธ์เพื่อการเปรียบเทียบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 • เลือก SKU หรือชุด SKU แรกในหน้าผลลัพธ์แรก
 • คลิก “เปรียบเทียบ“
 • บนหน้าจอเปรียบเทียบ ให้ใช้ปุ่มย้อนกลับของเบราว์เซอร์เพื่อกลับไปที่หน้าผลลัพธ์ก่อนหน้า
 • ไปที่หน้าผลลัพธ์ถัดไป
 • เลือก SKU หรือชุด SKU ถัดไป
 • คลิก “เปรียบเทียบ“
เมื่อใส่ SKU ลงในหน้าจอ “เปรียบเทียบ“ แล้ว รายการจะอยู่ในนั้นจนกว่าคุณจะเอาออกหรือปิดเบราว์เซอร์
ถาม:ไอคอน 'ข้อมูลทางเทคนิค' หมายความว่าอย่างไร
ตอบ:
 •   คุณสามารถคลิกเพื่อเข้าไปยังเอกสารข้อมูลในเว็บไซต์ของผู้ผลิต
 •   คลิกเพื่อเปิด MSDS ในเว็บไซต์ของผู้ผลิต
 •   คลิกเพื่อเข้าใช้งานคู่มือสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
 •   คลิกเพื่อดูหมายเหตุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
 •   สินค้าตามข้อกำหนด RoHS
 •   คลิกเพื่อเข้าถึงใบรับรองตามข้อกำหนด RoHS
ถาม:ไอคอน ‘ตามข้อกำหนด RoHS‘ หมายความว่าอย่างไร
ตอบ: ดูที่ส่วน RoHS / กฎหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ถาม: สินค้าทดแทนคืออะไร
ตอบ:
 • การทดแทนแบบเท่าเทียมกันคือการมีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกัน (รูปร่าง ความเหมาะสม และฟังก์ชันเหมือนกัน) แต่มีหน่วยการวัดต่างกัน จากผู้ผลิตรายเดียวกัน
 • การทดแทนแบบอัปเกรดคือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นโดยผู้ผลิตรายเดียวกัน
 • การทดแทนที่แนะนำคือผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันการทำงานคล้ายกัน รูปร่างคล้ายกัน และทดแทนกันได้อย่างเหมาะสม