ไม่สามารถใช้การแสดงการกำหนดราคาในสัญญาในขณะนี้ได้ ราคาที่แสดงเป็นราคาขายปลีกมาตรฐาน ราคาในสัญญาจะนำมาใช้ในการสั่งซื้อหลังจากดำเนินการแล้ว

Fasteners & Mechanical

ตั้งแต่น็อตและสลัก แคลมป์และคลิป หมุดโลหะ สกรู และแหวนรอง เราเสนอรายการชิ้นส่วนตัวยึดและเครื่องกลเชิงวิศวกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อให้มั่นใจได้ในคุณภาพ การทำงาน และความพอดี ซึ่งรวมถึงตัวยึด MS/NAS สำหรับความต้องการทางการทหาร