เวิร์กโฟลว์การทดสอบ

ชุดทดสอบเหล่านี้ประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับซอฟต์แวร์ NI จำนวนมากที่คุณต้องการสำหรับการทดสอบความถูกต้อง

ชุดซอฟต์แวร์ NI ที่มีเครื่องมือทุกประเภทสำหรับวิศวกรเพื่อทำการทดสอบ

เวิร์กโฟลว์การทดสอบประกอบด้วย:

 • LabVIEWซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมแบบกราฟิกสำหรับการพัฒนาระบบทดสอบอัตโนมัติ
 • TestStand*ซอฟต์แวร์บริหารการทดสอบสำหรับการพัฒนาและปรับใช้ลำดับการทดสอบสำหรับเครื่องทดสอบการผลิตและการตรวจสอบความถูกต้อง
 • DIADEMซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการค้นหา ดู และวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงาน
 • FlexLoggerซอฟต์แวร์สำหรับทำการทดสอบและบันทึกข้อมูลด้วยฮาร์ดแวร์ NI
 • G Web Development Softwareซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมแบบกราฟิกที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับระบบการทดสอบและการวัด
 • SystemLink Cloudระบบคลาวด์ NI ที่โฮสต์เว็บแอปพลิเคชันพัฒนาใน G Web
 • InstrumentStudioซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ช่วยลดความซับซ้อนในการตั้งค่าและการวัดด้วย NI PXI
เวิร์กโฟลว์การทดสอบรุ่นมาตรฐานเงื่อนไขใบอนุญาตใช้งานระบบปฏิบัติการรูปแบบ
788508-35การบอกรับเป็นสมาชิกหนึ่งปีWindowsดาวน์โหลด
784503-35WMการบอกรับเป็นสมาชิกหนึ่งปีWindowsUSB

เวิร์กโฟลว์การทดสอบรุ่นโปรเงื่อนไขใบอนุญาตใช้งานระบบปฏิบัติการรูปแบบ
788509-35การบอกรับเป็นสมาชิกหนึ่งปีWindowsดาวน์โหลด
788509-35WMการบอกรับเป็นสมาชิกหนึ่งปีWindowsUSB

LabVIEW จาก NI

LabVIEW นำเสนอวิธีการตั้งโปรแกรมด้วยรูปภาพที่ช่วยให้คุณเห็นภาพการใช้งานของคุณเองในทุกแง่มุม ซึ่งรวมถึงการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ ข้อมูลการวัด และการดีบัก

การแสดงผลแบบรูปภาพนี้ช่วยให้ง่ายต่อการผสานการทำงานกับฮาร์ดแวร์การวัดจากผู้ขายทุกราย นำเสนอลอจิกที่ซับซ้อนบนแผนภาพ พัฒนาอัลกอริทึมการวิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ด้านวิศวกรรมแบบกำหนดเอง

LabVIEW 2020 สามารถทำอะไรได้บ้าง

วัดระบบเชิงกายภาพด้วยเซนเซอร์หรืออุปกรณ์ขับเคลื่อน
ตรวจสอบหรือยืนยันความถูกต้องของการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาระบบทดสอบการผลิต
ออกแบบเครื่องจักรอัจฉริยะหรือเครื่องมือทางอุตสาหกรรม
สอนนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

รุ่นไหนเหมาะสมกับโปรเจกต์ของฉัน

LabVIEW รุ่น Base

 • แนะนำสำหรับการใช้งานการวัดแบบตั้งโต๊ะ
 • รวมถึงไดรเวอร์อุปกรณ์สำหรับฮาร์ดแวร์ของ NI และอุปกรณ์ของบุคคลที่สาม
 • รวมถึงการประมวลผลสัญญาณและคณิตศาสตร์พื้นฐาน
หมายเลขรุ่นเงื่อนไขใบอนุญาตใช้งานระบบปฏิบัติการรูปแบบ
784503-35การบอกรับเป็นสมาชิกหนึ่งปีWindowsดาวน์โหลด
784503-35WMการบอกรับเป็นสมาชิกหนึ่งปีWindowsUSB

LabVIEW รุ่น Full

 • แนะนำสำหรับการประมวลผลสัญญาณและคณิตศาสตร์ขั้นสูงภายใน
 • จำเป็นสำหรับส่วนเสริมการประมวลผลสัญญาณ
 • จำเป็นสำหรับฮาร์ดแวร์ FPGA และแบบเรียลไทม์
หมายเลขรุ่นเงื่อนไขใบอนุญาตใช้งานระบบปฏิบัติการรูปแบบ
784522-35การบอกรับเป็นสมาชิกหนึ่งปีWindowsดาวน์โหลด
784522-35WMการบอกรับเป็นสมาชิกหนึ่งปีWindowsUSB
788368-35การบอกรับเป็นสมาชิกหนึ่งปีMacดาวน์โหลด
788368-35WMการบอกรับเป็นสมาชิกหนึ่งปีMacUSB
788369-35การบอกรับเป็นสมาชิกหนึ่งปีLinuxดาวน์โหลด
788369-35WMการบอกรับเป็นสมาชิกหนึ่งปีLinuxUSB

LabVIEW รุ่น Professional

 • แนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของโค้ด
 • รวมถึงโค้ดและขีดความสามารถการติดตั้งการใช้งาน
 • รวมถึงส่วนเสริมของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หมายเลขรุ่นเงื่อนไขใบอนุญาตใช้งานระบบปฏิบัติการรูปแบบ
784584-35การบอกรับเป็นสมาชิกหนึ่งปีWindowsดาวน์โหลด
784584-35WMการบอกรับเป็นสมาชิกหนึ่งปีWindowsUSB
788370-35การบอกรับเป็นสมาชิกหนึ่งปีMacดาวน์โหลด
788370-35WMการบอกรับเป็นสมาชิกหนึ่งปีMacUSB
788371-35การบอกรับเป็นสมาชิกหนึ่งปีLinuxดาวน์โหลด
788371-35WMการบอกรับเป็นสมาชิกหนึ่งปีLinuxUSB

เพิ่มตัวเลือกที่เลือก (Windows เท่านั้น)

LabVIEW Base

LabVIEW Full

LabVIEW Professional

รวมไว้ในทุกการบอกรับเป็นสมาชิก โดยมีระยะเวลาหนึ่งปีรวมอยู่ในใบอนุญาตใช้งานแบบถาวร

การสนับสนุนด้านเทคนิคหนึ่งปีมีมีมี
การอัปเกรดซอฟต์แวร์หนึ่งปีมีมีมี
สิทธิ์เข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ได้ตลอดเวลามีมีมี
การรับข้อมูลจากฮาร์ดแวร์ของ NIมีมีมี
การรับข้อมูลจากฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สามมีมีมี
การติดตั้งฮาร์ดแวร์แบบเรียลไทม์ของ NIมีเลือกส่วนเสริมเลือกส่วนเสริม
การติดตั้งฮาร์ดแวร์ FGPA ของ NIมีเลือกส่วนเสริมเลือกส่วนเสริม
การตั้งโปรแกรมด้วยรูปภาพที่มากับอุปกรณ์มีมีมี
การรันโค้ดแบบมัลติเธรดมีมีมี
การดีบักโค้ดมีมีมี
การเขียนโปรแกรมแบบอิงเหตุการณ์มีมีมี
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมีมีมี
ฟังก์ชันคณิตศาสตร์พื้นฐานมีมีมี
ความน่าจะเป็นและสถิติมีมีมี
พีชคณิตเชิงเส้นไม่มีมีมี
การปรับเส้นโค้งให้เหมาะสมไม่มีมีมี
สมการเชิงอนุพันธ์ไม่มีมีมี
การประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่านอกช่วงไม่มีมีมี
แคลคูลัสไม่มีมีมี
การวัดสัญญาณไม่มีมีมี
การสร้างสัญญาณไม่มีมีมี
ลอจิก PID และฟัซซีไม่มีมีมี
การปรับและการกรองสัญญาณไม่มีมีมี
ระบบหน้าจอแสดงผลไม่มีมีมี
การดำเนินการกับสัญญาณไม่มีมีมี
การแปลงสัญญาณไม่มีมีมี
การวิเคราะห์เวฟเล็ตไม่มีเลือกส่วนเสริมเลือกส่วนเสริม
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาไม่มีเลือกส่วนเสริมเลือกส่วนเสริม
การวิเคราะห์สัญญาณภาพเลือกส่วนเสริมเลือกส่วนเสริมเลือกส่วนเสริม
การควบคุมและการจำลองชนิดอิงแบบจำลองไม่มีเลือกส่วนเสริมเลือกส่วนเสริม
อ่านและเขียนไปที่ไฟล์มีมีมี
การสื่อสารของเครือข่ายมีมีมี
แสดงผลแบบรูปภาพและวิเคราะห์ไฟล์รูปภาพเลือกส่วนเสริมเลือกส่วนเสริมเลือกส่วนเสริม
การบริการเว็บไซต์ไม่มีมีมี
การสร้างรายงานสำหรับ Microsoft Officeเลือกส่วนเสริมเลือกส่วนเสริมมี
การเชื่อมต่อฐานข้อมูลเลือกส่วนเสริมเลือกส่วนเสริมมี
การดิฟฟ์และเมิร์จเชิงรูปภาพไม่มีไม่มีมี
การวิเคราะห์โค้ดแบบไดนามิกเลือกส่วนเสริมเลือกส่วนเสริมมี
การวิเคราะห์โค้ดแบบคงที่เลือกส่วนเสริมเลือกส่วนเสริมมี
เฟรมเวิร์กการทดสอบหน่วยการทำงานเลือกส่วนเสริมเลือกส่วนเสริมมี
เรียกใช้งาน DLL และแอสเซมบลี .NETมีมีมี
ผสานการทำงานกับโค้ดต้นทางแบบตัวอักษร (C/C++, Python และอื่นๆ)มีมีมี
เรียกใช้งานโค้ดใน MATLAB®ไม่มีมีมี
สร้างไฟล์ .exeเลือกส่วนเสริมเลือกส่วนเสริมมี
สร้างไลบรารีที่ใช้ร่วมกันเลือกส่วนเสริมเลือกส่วนเสริมมี
สร้างตัวติดตั้งเลือกส่วนเสริมเลือกส่วนเสริมมี
ควบคุมโปรแกรมระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่มีมีมี
สร้างเว็บแอปพลิเคชันเลือกส่วนเสริมเลือกส่วนเสริมเลือกส่วนเสริม

ใบอนุญาตใช้งานเว็บไซต์เชิงวิชาการ

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา:

ติดต่อ element14 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตใช้งานเว็บไซต์เชิงวิชาการ

APAC: nisasales@element14.com

สิทธิประโยชน์ของซอฟต์แวร์

 • ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เข้าถึงการฝึกอบรมออนไลน์ (โดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจ้าของ)
 • การอัปเดตซอฟต์แวร์และรุ่นการบำรุงรักษา
 • เข้าถึงซอฟต์แวร์ NI เวอร์ชันก่อนหน้า