Switches

: พบผลิตภัณฑ์จำนวน16,325
ต่ำสุด/สูงสุด จำนวนสินค้าที่มี
ต่ำสุด/สูงสุด การปฏิบัติตาม
พบผลิตภัณฑ์จำนวน16,325

Metal Switch with Ceramic Actuator

Buy Now
สวิตช์ไ

สวิตช์ไ

element14 เสนอผลิตภัณฑ์สวิตช์ ทั้งสวิตช์ไมโคร สวิตช์แบบกระดก สวิตช์แบบปุ่มกด สวิตช์แบบก้านยาว สวิตช์แบบหมุน และสวิตช์แบบอื่นๆ อีกมากมายให้แก่ผู้ซื้อ วิศวกรออกแบบ และวิศวกรซ่อมบำรุง 

สวิตช์ของ element14 พบได้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ยานยนต์ การทหารและการบิน การแพทย์ เครื่องมืออุุตสาหกรรม/เครื่องมือวัด และสินค้าในตลาดผู้บริโภค

คลังสินค้าของ element14 มีสวิตช์กว่า 5,000 รายการ พร้อมส่งให้คุณวันนี้


HoneywellOmronApemMulticompITW SwitchesBulgin

แสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

แสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมด