Diodes - Zener Array:  พบผลิตภัณฑ์จำนวน98

ตัวกรองที่ใช้

ตัวกรอง

 

Products from this range

MULTICOMP
AZ23C3V9-7-F

ราคาสำหรับสินค้า: ชิ้น 1

1+ THB4.53

ซื้อ
MULTICOMP
AZ23C3V9-7-F

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนเต็ม 1

3000+ THB1.53

ซื้อ
MULTICOMP
BZX84C20S-7-F

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนตัด 1

1+ THB1.56

ซื้อ
MULTICOMP
BZX84C20S-7-F

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนเต็ม 1

3000+ THB1.11

ซื้อ

ตัวกรอง:

โพสต์คำถามถึงผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งของเรา หรือ เริ่มแสดงความคิดเห็น และรับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของซัพพลายเออร์และเพื่อนๆ วิศวกรในชุมชนของเรา