Crystals:  พบผลิตภัณฑ์จำนวน2,847

ตัวกรองที่ใช้

ตัวกรอง

 

Featured Products

IQD FREQUENCY PRODUCTS
LFXTAL017145

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนตัด 1

1+ THB13.40

IQD FREQUENCY PRODUCTS
12SMX (B) 30/5020/16 11.0592MHZ

ราคาสำหรับสินค้า: หนึ่ง 1

1+ THB66.27

IQD FREQUENCY PRODUCTS
12SMX (B) 30/5020/16 24.576 MHZ

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนตัด 1

1+ THB66.27

IQD FREQUENCY PRODUCTS
12SMX (B) 30/5020/16 24.576 MHZ

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนตัด 1

100+ THB45.52

ตัวกรอง:

โพสต์คำถามถึงผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งของเรา หรือ เริ่มแสดงความคิดเห็น และรับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของซัพพลายเออร์และเพื่อนๆ วิศวกรในชุมชนของเรา