Battery Contacts - Modular:  พบผลิตภัณฑ์จำนวน63

ตัวกรองที่ใช้

ตัวกรอง

 

คำแนะนำ

BOURNS
70AAJ-4-M0G

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนตัด 1

1+ THB46.91

BOURNS
70AAJ-6-M0

ราคาสำหรับสินค้า: หนึ่ง 1

1+ THB72.50

AVX INTERCONNECT
9155004001016

ราคาสำหรับสินค้า: หนึ่ง 1

5+ THB56.87

AVX
009155002101006

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนตัด 1

100+ THB34.28

ตัวกรอง:

โพสต์คำถามถึงผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งของเรา หรือ เริ่มแสดงความคิดเห็น และรับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของซัพพลายเออร์และเพื่อนๆ วิศวกรในชุมชนของเรา