Baluns:  พบผลิตภัณฑ์จำนวน95

ตัวกรองที่ใช้

ตัวกรอง

 

คำแนะนำ

MURATA
LDB211G9020C-001

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนตัด 1

10+ THB8.81

ไม่มีภาพผลิตภัณฑ์
AVX
CP0603AXXXXBNTR

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนตัด 1

100+ THB18.99

ไม่มีภาพผลิตภัณฑ์
MURATA
LDB211G9020C-001

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนตัด 1

50+ THB5.62

WURTH ELEKTRONIK
748421245

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนตัด 1

1+ THB69.89

 

ตัวกรอง:

โพสต์คำถามถึงผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งของเรา หรือ เริ่มแสดงความคิดเห็น และรับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของซัพพลายเออร์และเพื่อนๆ วิศวกรในชุมชนของเรา