Application Specific & Reference Design Kits:  พบผลิตภัณฑ์จำนวน347

ตัวกรองที่ใช้

ตัวกรอง

 

Products from this range

FREESCALE SEMICONDUCTOR
1321XEVK

ราคาสำหรับสินค้า: หนึ่ง 1

1+ THB73,552.13

MICROCHIP
AC164127-4.

ราคาสำหรับสินค้า: หนึ่ง 1

1+ THB4,101.65

MICROCHIP
AC164127-6

ราคาสำหรับสินค้า: หนึ่ง 1

1+ THB5,412.00

MICROCHIP
AC243004

ราคาสำหรับสินค้า: หนึ่ง 1

1+ THB799.13

ตัวกรอง:

โพสต์คำถามถึงผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งของเรา หรือ เริ่มแสดงความคิดเห็น และรับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของซัพพลายเออร์และเพื่อนๆ วิศวกรในชุมชนของเรา