ใช้งานย่านความถี่ที่สูงที่สุดและการรับสัญญาณที่ดีที่สุดด้วยผลิตภัณฑ์ 5G มากมายของ Vishay

ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับหน่วยจ่ายไฟ และระดับสัญญาณรบกวนตัวรับสัญญาณที่ต่ำ คือคุณสมบัติหลักของ 5G small cell Vishay ผลิตส่วนประกอบบางชนิดซึ่งสามารถลดระดับสัญญาณรบกวนและยกระดับ PSRR โดยรวมได้ (อัตราส่วนการปฏิเสธการจ่ายไฟ)

การใช้งานหลัก

สถานีฐาน 5G
เราท์เตอร์ 5G
AC/DC SMPS

5G small cell
อุปกรณ์ IOT

โครงสร้างพื้นฐาน 5G

โซลูชั่นการจ่ายไฟสำหรับ small cell