ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เซนเซอร์วัดความกดอากาศ
ซื้อเลย
IMU (อุปกรณ์วัดความเฉื่อย)
ซื้อเลย
เซนเซอร์อัลตราโซนิค
ซื้อเลย
ชุดประกอบ/ระบบเซนเซอร์ NTC
ซื้อเลย
โช้ก/ตัวกรองสายไฟโหมดทั่วไป
ซื้อเลย
ตัวเก็บประจุป้องกัน EMI
ซื้อเลย
ตัวเก็บประจุพอลิเมอร์ไฮบริด
ซื้อเลย
วาริสเตอร์ดิสก์มีขา
ซื้อเลย
วาริสเตอร์ชิป
ซื้อเลย
ตัวเหนี่ยวนำ (CLF)
ซื้อเลย

แหล่งข้อมูล

จักรยานไฟฟ้าทั่วไปและจักรยานไฟฟ้าแบบปั่นขนาดเล็ก