ออสซิลโลสโคป

ลดสูงสุด 45%

R&S® RTC1K-COM2

 • ออสซิลโลสโคป RTC1002
 • แบนด์วิดท์ 300 MHz
 • 2 ช่องอนาล็อก, 8 ช่อง MSO
 • AWG
 • PK1 (K1/K2/K3/B6)
ซื้อเลยเอกสารข้อมูล
ลดสูงสุด 43%

R&S® RTB2K-COM4

 • ออสซิลโลสโคป RTB2004
 • แบนด์วิดท์ 300 MHz
 • 4 ช่องอนาล็อก, 8 ช่อง MSO
 • AWG
 • PK1 (K1/K2/K3/K15/K36)
ซื้อเลยเอกสารข้อมูลวิดีโอรีวิว
ลดสูงสุด 50%

R&S® RTM-54PKUS

 • ออสซิลโลสโคป RTM3004
 • แบนด์วิดท์ 500 MHz
 • 4 ช่องอนาล็อก, 8 ช่อง MSO
 • PK1 (K1/K2/K3/K5/K6/K7/K15/K31/K36/K37/B6)
ซื้อเลยเอกสารข้อมูลรีวิว
ลดสูงสุด 55%

R&S® RTA4K-COM4

 • ออสซิลโลสโคป RTH1004
 • แบนด์วิดท์ 500 MHz
 • 4 ช่องอนาล็อก, 8 ช่อง MSO
 • PK1 (K1/K2/K3/K9/K10/K15/K18/K19/K33/K34/K201)
ซื้อเลยเอกสารข้อมูล

เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม

ลดสูงสุด 25%

R&S®FPC-EMI1

 • หน่วยฐาน R&S®FPC1000/R&S®FPC1500
 • 5 kHz ถึง 1 GHz
 • R&S®FPC1000
 • ปรีแอมพลิไฟเออร์
 • โหมดรับสัญญาณ EMI
 • สายเคเบิลสำหรับ (HM6050)
ซื้อเลยเอกสารข้อมูลวิดีโอ
ลดสูงสุด 25%

R&S®FPL-EMI3

 • FPL1003
 • 5 kHz ถึง 3 GHz
 • อินเทอร์เฟซเพิ่มเติม
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายใน
 • ปรีแอมพลิไฟเออร์ RF
 • เครื่องวัด EMI การใช้งาน
ซื้อเลยเอกสารข้อมูลวิดีโอ
ลดสูงสุด 27%

R&S®FPL-EMI7

 • FPL1007
 • 5 kHz ถึง 7,5 GHz
 • อินเทอร์เฟซเพิ่มเติม
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายใน
 • อินเทอร์เฟซ GPIB
 • ปรีแอมพลิไฟเออร์ RF
 • เครื่องวัด EMI การใช้งาน
ซื้อเลยเอกสารข้อมูลวิดีโอ

แหล่งจ่ายไฟ

ลดสูงสุด 10%

R&S® HMP4040

 • แหล่งจ่ายไฟ HMP4040
 • 4 ช่อง
 • เอาท์พุตสูงสุด 348W
 • ไม่มีตัวเลือก
ซื้อเลยเอกสารข้อมูล
ลดสูงสุด 11%

NGP824COMB

 • แหล่งจ่ายไฟ NGP824
 • 4 ช่อง
 • I/O ทริกเกอร์สัญญาณดิจิทัล NGE-K103
 • อินพุตอนาล็อก NGM-K107
ซื้อเลยเอกสารข้อมูล
ลดสูงสุด 19%

R&S® NGE-COM3B

 • แหล่งจ่ายไฟ NGE103B
 • 3 ช่อง
 • การควบคุมระยะไกลสำหรับอีเทอร์เน็ต NGE-K101
 • I/O ทริกเกอร์สัญญาณดิจิทัล NGE-K103
ซื้อเลยเอกสารข้อมูล
ลดสูงสุด 9%

NGL-COM2B

 • แหล่งจ่ายไฟ NGL202
 • 2 ช่อง
 • I/O ทริกเกอร์สัญญาณดิจิทัล NGL-K103
ซื้อเลยเอกสารข้อมูล
ลดสูงสุด 10%

NGM-COM2B

 • แหล่งจ่ายไฟ NGM202
 • 2 ช่อง
 • I/O ทริกเกอร์สัญญาณดิจิทัล NGM-K103
 • โวลต์มิเตอร์ NGM-K104
 • เครื่องจำลองแบตเตอรี่ NGM-K106
ซื้อเลยเอกสารข้อมูล
ลดสูงสุด 8%

R&S®NGA142COMB

 • R&S®NGA142
 • 2 ช่อง
 • I/O ทริกเกอร์สัญญาณดิจิทัล W
ซื้อเลยเอกสารข้อมูล

พาวเวอร์เซ็นเซอร์

ลดสูงสุด 10%

NRX-COM4

 • พาวเวอร์มิเตอร์ NRX
 • ช่องวัดที่ 2 NRX-K2
 • ช่องวัดที่ 3+4 NRX-K4
 • เครื่องตรวจสอบเซนเซอร์ NRX-B1
 • คอนเนคเตอร์ 3 พินและ 4 พิน NRX-B4
ซื้อเลยเอกสารข้อมูล

เครื่องวิเคราะห์พลังงาน

ลดสูงสุด 36%

HMC8015COM

 • เครื่องวิเคราะห์พลังงาน HMC8015
 • เครื่องวิเคราะห์ขั้นสูง HOC151
 • I/O ขั้นสูง HOC152
 • การทดสอบความได้มาตรฐาน HOC153
ซื้อเลยเอกสารข้อมูล

เครื่องกำเนิดสัญญาณ

ลดสูงสุด 13%

R&S®SMCV100BP2

 • 8 kHz ถึง 3 GHz
 • SMCV100B
 • AM/FM/PHIM (ผ่านเบสแบนด์)
 • โมดูลพัลส์
 • โมดูลดิจิทัลแบบกำหนดเอง
ซื้อเลยเอกสารข้อมูล

หน่วยการวัดแหล่งจ่าย

ลดสูงสุด 13%

NGU201COM

 • NGU201 2-Q SMU
 • ทริกเกอร์สัญญาณดิจิทัล I/O
 • ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์
 • การจำลองการทำงานของแบตเตอรี่
ซื้อเลย