ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เสาอากาศ

เครื่องมือติดตั้ง

คอนเนคเตอร์ยานยนต์

คอนเนคเตอร์บอร์ดต่อบอร์ด

คอนเนคเตอร์ FFC/FPC

คอนเนคเตอร์อินพุต/เอาต์พุต

คอนเนคเตอร์อุตสาหกรรม

ชุดประกอบสายเคเบิลสำเร็จรูป

ซ็อกเก็ตการ์ดหน่วยความจำ

คอนเนคเตอร์จ่ายไฟ

คอนเนคเตอร์ RF/โคแอกเชียล

คอนเนคเตอร์สายต่อบอร์ด/สายต่อสาย

วิดีโอ

คอนเนคเตอร์บอร์ดต่อบอร์ด 4 แถวจาก Molex
ผลิตภัณฑ์คีย์เชิงกลแบบสีจาก Molex
ขับเคลื่อนอนาคต
ระบบการเชื่อมต่อ HSAutoLink จาก Molex