Microchip

โซลูชันการจัดการแบตเตอรี

ยืดอายุการทำงานและเพิ่มความแม่นยำของแบตเตอรีให้สูงขึ้นสำหรับอุปกรณ์แบบพกพาของคุณด้วยผลิตภัณฑ์การจัดการแบตเตอรีของไมโครชิป แพ็คเกจที่มีขนาดเล็ก ใช้งานสะดวกนี้ช่วยลดการใช้พลังงานให้น้อยลง และมีคุณลักษณะอื่น ๆ อีกมากมาย อุปกรณ์เหล่านี้มีคุณลักษณะขั้นสูงที่สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรีให้นานที่สุด และช่วยลดขนาดของ PCB จึงช่วยลดต้นทุนของระบบโดยรวม และลดเวลาในการนําสินค้าออกสู่ตลาด
ดูผลิตภัณฑ์

การชาร์จและการจัดการแบตเตอรีของชิปเดียวสำหรับลิเธียมไอออน

อุปกรณ์ MCP73871คือโซลูชันเชิงเส้นแบบบูรณาการกระแสชาร์จระดับ 1Aสำหรับการแชร์โหลดของระบบ และการจัดการการชาร์จแบตเตอรีชนิดลิเธียมไอออน (Li-Ion) หรือชนิดลีเธียมโพลิเมอร์ (Li-Polymer) ด้วยตัวเลือกอะแด็ปเตอร์ติดผนังแบบ AC-DC หรือแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าชนิดพอร์ต USB นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบควบคุมระบบอัตโนมัติระหว่างการจ่ายไฟฟ้าขาเข้าหรือแบตเตอรีได้ด้วย อุปกรณ์ MCP73871ใช้อัลกอริธึมการชาร์จแบบกระแสคงที่/แรงดันไฟฟ้าคงที่ (CC/CV) พร้อมจุดในการตัดการประจุกระแสในการชาร์จที่กำหนด โดยมีตัวเลือกในการรักษาระดับแรงดันคงที่ ได้ 4 ระดับ คือ: 4.10 โวลต์ 4.20 โวลต์ 4.35 โวลต์ หรือ 4.40 โวลต์
MCP73871EV
MCP73871DM-VPCC

แผงวงจรประเมินผลที่ชาร์จแบตเตอรีชนิดลิเธียมไอออน

MCP7386XEV
แผงวงจรประเมินผล MCP7386X ใช้สำหรับการประเมินผลชุดแบตเตอรีชนิดลิเธียมไอออนและชนิดลีเธียมโพลิเมอร์ แบบแยกเซลล์และแบบสองเซลล์ (ชุดแบตเตอรีไม่รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์) การออกแบบแผงวงจรที่ประจุกระแสไฟฟ้าคงที่ และจ่ายแรงดันไฟฟ้าคงที่ พร้อมระบบตัดการประจุกระแสแบบอัตโนมัติ แผงวงจรประเมินผล MCP7386X เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประจุกระแสระดับ 1.1A อย่างรวดเร็ว สำหรับการใช้งานแบบแยกเซลล์ MCP73861 มีฟังก์ชันการควบคุมการปิดเครื่อง ตัวแสดงสถานะ ตัวแสดงข้อผิดพลาด ตั้งเวลาเพื่อความปลอดภัย และตัวตรวจสอบอุณหภูมิของเซลล์อย่างต่อเนื่อง สำหรับการใช้งานแบบสองเซลล์ คุณสามารถใช้รุ่น MCP73862 หรือ MCP73864 แทนรุ่น MCP73861 ได้
ซื้อผลิตภัณฑ์ดูผลิตภัณฑ์

โซลูชันไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิด Mixed Signal PIC®

อุปกรณ์ PIC16F785 ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบแฟลช (Flash) นำเสนอข้อดีทั้งหมดของสถาปัตยกรรมแบบ x14 ระยะกลางซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี พร้อมด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งช่วงแรงดันในการทำงานที่กว้างถึง 2.0 - 5.5 โวลต์ หน่วยความจำข้อมูล EEPROM ออนบอร์ด และเทคโนโลยีนาโนวัตต์ (nanoWatt) อุปกรณ์ต่อพ่วงแบบอนาล็อกที่มีช่องสัญญาณ 10-บิต A/D สูงสุดถึง 12 ช่อง ออปแอมป์ (Operation Amplifier) 2 วงจร และโมดูลเปรียบเทียบสัญญาณอนาล็อกความเร็วสูง 2 โมดูล และวงจรแรงดันอางอิงคงที่ไมเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ(Bandgap Voltage Reference) 1 วงจร อุปกรณ์ต่อพ่วงแบบดิจิตอลรวมโมดูล CCP (Capture/Compare/PWM) มาตรฐาน PWM 2 เฟส พร้อมการตอบสนองแบบอะซิงโครนัส ตัวตั้งเวลาแบบ 16 บิตหนึ่งตัว และตัวตั้งเวลาแบบ 8 บิตสองตัว

ดูผลิตภัณฑ์