ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับโต๊ะทำงานของคุณ

อุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์ การสนับสนุน

จัดเตรียมโต๊ะทำงานของคุณให้เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์รุ่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นออสซิลโลสโคป แหล่งจ่ายไฟแบบตั้งโต๊ะ สายและโพรบทดสอบ สถานีเชื่อมบัดกรี เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต คุณสามารถเลือกจากผลิตภัณฑ์สำหรับทดสอบและวัดกว่า 7,000 รายการรวมถึงเครื่องมือและวัสดุในการผลิตอีก 17,000 รายการจากแบรนด์ชั้นนำ

วางเมาส์เหนือมาร์กเกอร์ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์จัดเก็บ


รายละเอียดเพิ่มเติม

สายและโพรบทดสอบ


รายละเอียดเพิ่มเติม

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์


รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องมือช่างทั่วไปและเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน


รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานีเชื่อมบัดกรีและอุปกรณ์เสริม


รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์สร้างต้นแบบ


รายละเอียดเพิ่มเติม

การตรวจสอบและการวัด


รายละเอียดเพิ่มเติม

สารเคมีและเครื่องมือทำความสะอาด


รายละเอียดเพิ่มเติม

โหลดอิเล็กทรอนิกส์ DC


รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องกำเนิดสัญญาณ


รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต


รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์จัดเก็บ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สายและโพรบทดสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องมือช่างทั่วไปและเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานีเชื่อมบัดกรีและอุปกรณ์เสริม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์สร้างต้นแบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การตรวจสอบและการวัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารเคมีและเครื่องมือทำความสะอาด

รายละเอียดเพิ่มเติม

โหลดอิเล็กทรอนิกส์ DC

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องกำเนิดสัญญาณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต

รายละเอียดเพิ่มเติม