เรามีทุกอย่างที่คุณต้องการและอื่นๆ อีกมากมาย

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราที่พร้อมจัดส่งในวันเดียว

ออสซิลโลสโคป

ซีรีส์ 1000 X

เลือกซื้อเลย

ซีรีส์ 2000 X

เลือกซื้อเลย

ซีรีส์ 3000T X

เลือกซื้อเลย
ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่

ซีรีส์ 4000 X

เลือกซื้อเลย
ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่

ซีรีส์ 6000 X

เลือกซื้อเลย

อุปกรณ์จ่ายไฟและโหลดอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์จ่ายไฟแบบตั้งโต๊ะ

อุปกรณ์จ่ายไฟของระบบ

ซีรีส์ N5700

เลือกซื้อเลย

ซีรีส์ N8700

เลือกซื้อเลย

โหลดอิเล็กทรอนิกส์ SMUS และแหล่งไฟฟ้ากระแสสลับ

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

เครื่องมือแบบมือถือ

ซีรีส์ U1200 DMM

เลือกซื้อเลย

ซีรีส์ U1610/20

เลือกซื้อเลย

ซีรีส์ U5850A TrueIR

เลือกซื้อเลย

ซีรีส์ U1450A และ U1460A

เลือกซื้อเลย

ซีรีส์ U1700

เลือกซื้อเลย

หน่วยรวบรวมข้อมูลและสวิตช์

ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่

34980A

เลือกซื้อเลย

ฟังก์ชั่น, เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นแบบสร้างเองได้

ซีรีส์ 33600A Trueform

เลือกซื้อเลย

ซีรีส์ 33500B Trueform

เลือกซื้อเลย

อุปกรณ์โมดูล USB

เครื่องนับความถี่และเครื่องจับเวลา

ซีรีส์ 53200A

เลือกซื้อเลย

การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์