รับชมวิดีโออีเลิร์นนิงของ Infineon

รับชม

ทำแบบทดสอบง่าย ๆ

ตอบคำถาม

รับรางวัลสุดพิเศษ

รับรางวัล

รางวัลใหญ่รอคุณอยู่

หูฟัง Sony WH1000XM4

รางวัลที่ 1

หูฟัง Sony WH1000XM4

ผู้ชนะ 2 ท่าน* (ทั่วภูมิภาคอาเซียน)

หูฟัง Jabra Elite 5

รางวัลที่ 2

หูฟัง Jabra Elite 5

ผู้ชนะ 3 ท่าน* (ทั่วภูมิภาคอาเซียน)

บัตรของขวัญ Tesco

รางวัลที่ 3

บัตรของขวัญ Tesco

ผู้ชนะ 5 ท่าน* (บัตรละ THB 350)

ตอบแบบทดสอบ

*คำถามข้อที่ 1

เลือก...

*คำถามข้อที่ 2

เลือก...

*คำถามข้อที่ 3

เลือก...

รายละเอียด


ขอขอบคุณที่ร่วมตอบคำถามแบบทดสอบ!

เลือกดูผลิตภัณฑ์จาก Infieneon

บอร์ดประเมิน IKW40N65WR5, 1ED44175, IDW60C65D1, ตัวควบคุม PFC แบบอินเตอร์ลีฟ และการจัดการพลังงาน

บอร์ดประเมิน IKW40N65WR5, 1ED44175, IDW60C65D1, ตัวควบคุม PFC แบบอินเตอร์ลีฟ และการจัดการพลังงาน

ดูผลิตภัณฑ์
ตัวขับ/ตัวควบคุมมอเตอร์สามเฟส AC 13.5 V ถึง 18.5 V 6 เอาต์พุต 600 V/10 A SIP-24

ตัวขับ/ตัวควบคุมมอเตอร์สามเฟส AC 13.5 V ถึง 18.5 V 6 เอาต์พุต 600 V/10 A SIP-24

ดูผลิตภัณฑ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM MCU ตระกูล Traveo T2G ซีรีส์ CYT2BL ARM Cortex-M4F 32 บิต 160 MHz 4 MB

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM MCU ตระกูล Traveo T2G ซีรีส์ CYT2BL ARM Cortex-M4F 32 บิต 160 MHz 4 MB

ดูผลิตภัณฑ์
บอร์ดประเมิน TC375 32 บิต ตระกูล AURIX TriCore

บอร์ดประเมิน TC375 32 บิต ตระกูล AURIX TriCore

ดูผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • แคมเปญนี้เข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2566
 • ผู้เข้าร่วมที่ส่งคำตอบครบถ้วนและถูกต้องจะมีสิทธิ์เข้าร่วมจับฉลาก
 • รางวัลที่ได้:
  • หูฟัง Sony WH1000XM4 สำหรับผู้ชนะ 2 ท่าน (ทั่วภูมิภาคอาเซียน)
  • หูฟัง Jabra Elite 5 สำหรับผู้ชนะ 3 ท่าน (ทั่วภูมิภาคอาเซียน)
  • บัตรของขวัญ Tesco สำหรับผู้ชนะ 5 ท่าน (บัตรละ THB 350)
 • เราจะสุ่มผู้โชคดีในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 และจะแจ้งให้ผู้โชคดีทราบผ่านทางอีเมล
 • กิจกรรม เช่น กิจกรรมที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล element14 จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท และจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • พนักงานของ element14 และเครือญาติของพนักงานจะไม่สามารถเข้าร่วมการสุ่มผู้โชคดีได้
 • ลูกค้าแต่ละรายมีสิทธิ์เข้าร่วมตอบแบบสอบถามได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • element14 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของโปรโมชันนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของขวัญไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น ขอคืนเงิน หรือแลกเป็นเงินสดได้ element14 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของขวัญเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่าได้ตามความเหมาะสม
 • ของรางวัลจะได้รับการรับประกันโดยตรงจากผู้ผลิตของรางวัลนั้น ๆ
 • ภาพและสีของของขวัญมีจุดประสงค์เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น
 • ผู้แข่งขันทุกท่าน (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไข) จาก อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย อาจเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้ ผู้แข่งขันที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือไม่ได้สมัครจากประเทศ/พื้นที่เหล่านี้จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม
 • ไม่จำเป็นต้องซื้อหรือจำเป็นต้องเข้าร่วมการแข่งขัน
 • พนักงานจากบริษัทภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ (รัฐบาล) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในแคมเปญนี้ พนักงาน คณะกรรมกร ผู้ถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม element14 และญาติสายตรง (พ่อแม่ พี่น้อง คู่สมรส คู่ชีวิต และบุตร) หรือ ตัวแทน และ/หรือ ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิ์รับโปรโมชันนี้