ส่วนลดกว่า 50%

สำหรับผลิตภัณฑ์จาก Rohde & Schwarz ที่ร่วมรายการ

ออสซิลโลสโคป

RTC1K-COM2

ลดสูงสุด 49%
 • ออสซิลโลสโคป RTC1002
 • แบนด์วิดธ์ 300 MHz
 • 2 ช่องอนาล็อก, 8 ช่อง MSO
 • AWG
 • PK1 (K1/K2/K3/B6)


ซื้อเลยเอกสารข้อมูล

RTB2K-COM4

ลดสูงสุด 43%
 • ออสซิลโลสโคป RTB2004
 • แบนด์วิดธ์ 300 MHz
 • 4 ช่องอนาล็อก, 8 ช่อง MSO
 • AWG
 • PK1 (K1/K2/K3/K15/K36)

ซื้อเลยเอกสารข้อมูลวิดีโอรีวิว

RTM-54PKUS

ลดสูงสุด 47%
 • ออสซิลโลสโคป RTM3004
 • แบนด์วิดธ์ 500 MHz
 • 4 ช่องอนาล็อก, 8 ช่อง MSO
 • PK1 (K1/K2/K3/K5/K6/K7/K15/K31/K36/K37/B6)

ซื้อเลยเอกสารข้อมูล รีวิว

RTA4K-COM4

ลดสูงสุด 52%
 • ออสซิลโลสโคป RTH1004
 • แบนด์วิดธ์ 500 MHz
 • 4 ช่องอนาล็อก, 8 ช่อง MSO
 • PK1 (K1/K2/K3/K9/K10/K15/K18/K19/K33/K34/K201)ซื้อเลยเอกสารข้อมูล

RTH-COM4US

ลดสูงสุด 34%
 • RTH1004 Oscilloscope
 • 500MHz Bandwidth
 • 4Ch Analog, 8Ch, MSO
 • PK1 (K1/K2/K3/K9/K10/K15/K18/K19/K33/K34/K200/K201)
ซื้อเลยเอกสารข้อมูลวิดีโอ

เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม

FPC-COM1

ลดสูงสุด 49%
 • เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม FPC1000
 • FPC-B2 / FPC-B3 Freq. Upgrade to 3GHz
 • FPC-B22 Preamplifier
 • FPC-K7 Modulation analysis
 • FPC-K43 Receiver mode
 • FPC-K55 Advanced measurements
ซื้อเลยเอกสารข้อมูล รีวิว

FPC-COM2

ลดสูงสุด 41%
 • เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม FPC1500
 • FPC-B2 / FPC-B3 Freq. Upgrade to 3 GHz
 • FPC-B22 Preamplifier
 • FPC-K7 Modulation analysis
 • FPC-K42 Vector Network Analysis
 • FPC-K43 Receiver mode
 • FPC-K55 Advanced measurements
ซื้อเลยเอกสารข้อมูล รีวิว

FPL1003-P6

ลดสูงสุด 15%
 • เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม FPL1003
 • FPL1-B4 OCXO Freq. Reference
 • FPL1-B5 Additional Interfaces
 • FPL1-B9 Internal Generator
 • FPL1-B10 GPIB interface
 • FPL1-B22 RF Preamplifier
 • FPL1-B25 1 dB Step attenuator
 • FPL1-K7 Anal. Modulation Analysis
 • FPL1-K54 EMI Measurement
ซื้อเลยเอกสารข้อมูลวิดีโอ

FPL1007-P6

ลดสูงสุด 15%
 • เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม FPL1007
 • FPL1-B4 OCXO Freq. Reference
 • FPL1-B5 Additional Interfaces
 • FPL1-B9 Internal Generator
 • FPL1-B10 GPIB interface
 • FPL1-B22 RF Preamplifier
 • FPL1-B25 1 dB Step attenuator
 • FPL1-K7 Anal. Modulation Analysis
 • FPL1-K54 EMI Measurement
ซื้อเลยเอกสารข้อมูลวิดีโอ

มีแหล่งจ่ายไฟ

HMP4040

ลดสูงสุด 5%
 • แหล่งจ่ายไฟ HMP4040
 • 4 ช่อง
 • เอาท์พุตสูงสุด 348W
 • ไม่มีตัวเลือก

ซื้อเลยเอกสารข้อมูล

NGP824COMa

ลดสูงสุด 6%
 • แหล่งจ่ายไฟ NGP824
 • 4 ช่อง
 • I/O ทริกเกอร์สัญญาณดิจิทัล NGE-K103
 • อินพุตอนาล็อก NGM-K107

ซื้อเลยเอกสารข้อมูล

NGE-COM3A

ลดสูงสุด 24%
 • แหล่งจ่ายไฟ NGE103B
 • 3 ช่อง
 • การควบคุมระยะไกลสำหรับอีเทอร์เน็ต NGE-K101
 • การควบคุมระยะไกลสำหรับ LAN ไร้สาย NGE-K102
 • I/O ทริกเกอร์สัญญาณดิจิทัล NGE-K103
ซื้อเลยเอกสารข้อมูล

NGL-COM2A

ลดสูงสุด 11%
 • แหล่งจ่ายไฟ NGL202
 • 2 ช่อง
 • การควบคุมระยะไกลสำหรับ LAN ไร้สาย NGL-K102
 • I/O ทริกเกอร์สัญญาณดิจิทัล NGL-K103


ซื้อเลยเอกสารข้อมูล

NGM-COM2A

ลดสูงสุด 12%
 • แหล่งจ่ายไฟ NGM202
 • 2 ช่อง
 • การควบคุมระยะไกลสำหรับ LAN ไร้สาย NGM-K102
 • I/O ทริกเกอร์สัญญาณดิจิทัล NGM-K103
 • โวลต์มิเตอร์ NGM-K104
 • เครื่องจำลองแบตเตอรี่ NGM-K106
ซื้อเลยเอกสารข้อมูลวิดีโอรีวิว

พาวเวอร์เซ็นเซอร์

NRX-COM4

ลดสูงสุด 10%
 • พาวเวอร์มิเตอร์ NRX
 • ช่องวัดที่ 2 NRX-K2
 • ช่องวัดที่ 3+4 NRX-K4
 • แหล่งตรวจเช็คเซ็นเซอร์ NRX-B1
ซื้อเลยเอกสารข้อมูล

เครื่องวิเคราะเครือข่าย Vector

ZPH-COM1

ลดสูงสุด 48%
 • สายเคเบิล Cable Rider ZPH และเครื่องวิเคราะห์เสาอากาศ
 • ZPH-B4
 • ZPH-B10
 • ZPH-K9
 • ZPH-K19
 • ZPH-K29

ซื้อเลยเอกสารข้อมูล

ZPH-COM2

ลดสูงสุด 48%
 • เครื่องวิเคราะห์ผสมผสาน Cable Rider ZPH
 • ZPH-B4
 • ZPH-B22
 • ZPH-K1
 • ZPH-K15
 • ZPH-K16
 • ZPH-K7
 • ZPH-K9
 • ZPH-K19
 • ZPH-K29

ซื้อเลยเอกสารข้อมูล

ZNLE6-COM

ลดสูงสุด 10%
 • ZNLE6 VNA
 • ZNLE-B100
 • ZN-Z135 calibration kit
 • 4 year warranty
ซื้อเลยเอกสารข้อมูล

ZNL3-COM

ลดสูงสุด 15%
 • ZNL3 VNA
 • ZNL3-B1
 • ZNL3-B22
 • ZN-Z135
 • 4 year warranty
ซื้อเลยเอกสารข้อมูลวิดีโอ

ZNL6-COM

ลดสูงสุด 15%
 • ZNL6 VNA
 • ZNL3-B1
 • ZNL3-B22
 • ZN-Z135
 • 4 year warranty
ซื้อเลยเอกสารข้อมูล

อื่น ๆ

HMC8015COM

ลดสูงสุด 34%
 • เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า HMC8015
 • เครื่องวิเคราะห์ขั้นสูง HOC151
 • I/O ขั้นสูง HOC152
 • การทดสอบความได้มาตรฐาน HOC153
ซื้อเลยเอกสารข้อมูล

SMC100AP31

ลดสูงสุด 10%
 • เครื่องกำเนิดสัญญาณ SMC100A
 • ตัวเลือก SMC-B103 9kHz-3.2GHz
 • ตัวเลือกออสซิลเลเตอร์อ้างอิง SMC-B1

ซื้อเลยเอกสารข้อมูล