ตัวแสดงผล 7 ส่วน

ตัวแสดงผลเจ็ดส่วนคืออุปกรณ์แสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับแสดงตัวเลขทศนิยม และเป็นทางเลือกทดแทนจอแสดงผลแบบ Dot-Matrix ที่มีความซับซ้อนกว่า ตัวแสดงผล 7 ส่วนมีการใช้งานอย่างแพร่หลายเป็นครั้งแรกในฐานะจอแสดงตัวเลข จอชนิดนี้เรียกว่าจอแบ่งส่วนเนื่องจากประกอบด้วยส่วนหลายส่วนที่เปิดและปิดสลับกันเพื่อให้ปรากฎเป็นสัญลักษณ์ที่ต้องการ แต่ละส่วนอาจเป็น LED ชุดเดียวหรือผลึกเหลวก็ได้ ตัวแสดงผล 7 ส่วนนั้นถูกใช้ทั่วไปในนาฬิกาดิจิตอล มาตรวัดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคิดเลข จอแสดงผลของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่แสดงข้อมูลเป็นตัวเลข


วิธีการขับตัวแสดงผลแบบ 7 ส่วนมีด้วยกันสองวิธี คือ วิธีแอโนดแบบทั่วไป และวิธีแคโทดแบบทั่วไป วิธีการแอโนดแบบทั่วไป แอโนดทั้งหมดที่จอแสดงผลจะถูกเชื่อมติดกันบนขา ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นแหล่งจ่ายไฟ และ LED จะถูกควบคุมผ่านแคโทดที่เปิดวงจรสายดินและปิดวงจรพลังงาน ส่วนวิธีการแคโทดแบบทั่วไปนั้น แคโทดจะถูกเชื่อมติดเข้าด้วยกันบนขา ซึ่งจะเป็นสายดิน และ LED จะถูกขับโดยสถานะของแอโนดที่ปิดวงจรสายดิน และเปิดวงจรพลังงาน ดังนั้น ตัวแสดงผล 7 ส่วนพร้อมจุดทศนิยมจะต้องการเพียง 9 ขาเท่านั้น แม้ผลิตภัณฑ์ทางพาณิชย์จะมีขามากกว่าเพื่อให้รองรับขาวงจรมาตรฐานในอุตสาหกรรมได้


ตัวแสดงผลหลายส่วนมีหลายชนิด แต่ชนิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือตัวแสดงผล 7 ส่วน ตัวแสดงผล 14 ส่วน และตัวแสดงผล 16 ส่วน HD44780 คือตัวควบคุม LCD ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ได้รับความนิยมสำหรับ LCD ตัวแสดงผล 7 ส่วนอาจใช้จอแสดงผลึกเหลว (LCD) ไดโอดเปล่งแสง (LED) สำหรับแต่ละส่วน หรืออาจะใช้อุปกรณ์สร้างแสงสว่างหรือเทคนิคในการควบคุมแบบอื่น เช่น การคายประจุก๊าซแคโทดเย็น (Panaplex) ฟลูออเรสเซนต์สุญญากาศ เส้นลวดให้แสง (Numitron) และอื่นๆ ได้ สำหรับป้ายบอกราคาของสถานีเชื้อเพลิงหรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ แผ่นแสดงผลจะทำจากส่วนสะท้อนแสงพลิกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (แผ่น)


กลับไปที่หน้าเทคโนโลยีการแสดงผล

ทรัพยากร

บทความเด่น

  เอกสารระเบียบมาตรฐาน

   หมายเหตุการใช้งาน

    วิดีโอ

    ผลิตภัณฑ์เด่น

    7 Segment LED Display, Mechanically Rugged, Red, 20 mA

    ซื้อเลย

    7 Segment LED Display, Green, 20 mA

    ซื้อเลย

    7 Segment LED Display, Mechanically Rugged, Green, 20 mA

    ซื้อเลย

    7 Segment LED Display, Mechanically Rugged, Yellow, 20 mA

    ซื้อเลย
    ไม่พบผลลัพธ์