OLED

เทคโนโลยีใหม่ในเทคโนโลยีการแสดงผลคือ ไดโอดเปล่งแสงอินทรีย์ (OLED) ซึ่ง OLED ชนิดต่างๆ นั้นยังรวมถึงไดโอดเปล่งแสงพอลิเมอร์ (PLED) ไดโอดเปล่งแสงโมเลกุลขนาดเล็ก (SMOLED) และเทคโนโลยีเดนดริเมอร์ด้วย ทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นจากสารเรืองแสงด้วยไฟฟ้า (สารที่เปล่งแสงเมื่อถูกกระตุ้นจากกระแสไฟฟ้า) จอ OLED นั้นสว่างกว่า มีความคมชัดสูงกว่า ใช้พลังงานน้อยกว่า และมีมุมมองภาพที่กว้างกว่า ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จอ LCD ด้อยกว่า

OLED ประกอบด้วยวัสดุเปล่งแสงอินทรีย์ที่ซ้อนอยู่ระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น โดยแผ่นหนึ่งเป็นวัสดุชนิด n และอีกแผ่นเป็นวัสดุชนิด p โครงสร้างโมเลกุลในชนิด n แม้จะมีศักย์เป็นกลาง แต่มีอิเล็กตรอนที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทั่วทั้งแผ่นวัสดุ ส่วนวัสดุประเภท p นั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เนื่องจากไม่มีอิเล็กตรอนจึงเกิดหลุมที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระขึ้น การเกิดอิเล็กตรอนหรือหลุมเพิ่มเติมนี้เป็นเพราะจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่ไม่เท่ากันในโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุประเภท p หรือ n

ไดโอดเปล่งแสงอินทรีย์ (OLED) คือไดโอดเปล่งแสง (LED) ที่มีชั้นเรืองแสงด้วยไฟฟ้าเป็นฟิล์มที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์ที่ส่องสว่างขึ้นเมื่อได้รับกระแสไฟฟ้า ชั้นเซมิคอนดักเตอร์อินทรีย์นี้จะอยู่ระหว่างอิเล็กโทรดสองชุด ซึ่งโดยปกติอิเล็กโทรดหนึ่งชุดจะโปร่งใส OLED ถูกใช้เพื่อสร้างจอแสดงผลดิจิตอลในอุปกรณ์ต่างๆ เช่นจอโทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ และระบบพกพาต่างๆ เช่นโทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเกมแบบพกพาและ PDA เป็นต้น การวิจัยหลักๆ คือการพัฒนา OLED สีขาวสำหรับใช้เป็นระบบแสงสว่างชนิด Solid-State

OLED แบ่งได้เป็นสองจำพวกใหญ่ๆ คือ ส่วนประกอบหลักเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก และแบบพอลิเมอร์ การเพิ่มไอออนเคลื่อนที่ไปยัง OLED จะทำให้เกิดเซลล์เปล่งแสงทางไฟฟ้าเคมี (LEC) ซึ่งมีวิธีการทำงานที่แตกต่างไปเล็กน้อย จอแสดงผล OLED สามารถขับได้โดยการควบคุมแบบพาสซีฟเมทริกซ์ (PMOLED) หรือแอคทีฟเมทริกซ์ (AMOLED) ในการควบคุมแบบ PMOLED นั้น แต่ละแถว (และเส้น) ที่แสดงผลจะถูกควบคุมตามลำดับทีละส่วน ในขณะที่ AMOLED จะใช้ทราสซิสเตอร์แผ่นฟิล์มบางด้านหลังเพื่อเข้าถึงและสลับการเปิดหรือปิดพิกเซลแต่ละพิกเซล ทำให้มีความละเอียดและขนาดจอแสดงผลที่มากกว่า จอแสดงผล OLED ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ไฟส่องสว่างด้านหลัง ทำให้แสดงระดับสีดำได้ลึกขึ้น และมีขนาดเบาและบางกว่าจอผลึกเหลว (LCD) ทั่วไป ในสภาวะแสงน้อย (เช่นห้องมืด) จอ OLED สามารถทำอัตราส่วนความเปรียบต่างได้สูงกว่าจอ LCD แม้จอ LCD จะใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แคโทดเย็น หรือไฟ LED ส่องสว่างด้านหลังก็ตาม

กลับไปที่หน้าเทคโนโลยีการแสดงผล

ทรัพยากร

บทความเด่น

  เอกสารระเบียบมาตรฐาน

   หมายเหตุการใช้งาน

    วิดีโอ

    ผลิตภัณฑ์เด่น

    Graphic OLED, 128 x 128, RGB, 2.8V, Parallel, Serial

    ซื้อเลย

    Graphic OLED, 96 x 16, White on Black, 2.8V, I2C

    ซื้อเลย

    Alphanumeric OLED, 16 x 2, White on Black, 2.8V / 5V, I2C

    ซื้อเลย

    OLED DISPLAY, YELLOW, 59.77MM

    ซื้อเลย
    ไม่พบผลลัพธ์