บทนำ

เอกสารนี้อธิบายถึงขั้นตอนการทดสอบและการวัดการวิเคราะห์คุณลักษณะของทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าโดยใช้เครื่องวัด ซีรีส์ SMU4000 อุปกรณ์เสริม และซอฟต์แวร์จาก Aim-TTi

ซีรีส์ SMU4000

การวิเคราะห์คุณลักษณะของส่วนประกอบสามขา (เช่น ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า) ต้องใช้ช่องเอาต์พุต SMU สองช่อง ช่องหนึ่งเพื่อกระตุ้นเกตของ FET และให้อีกช่องหนึ่งเป็นแรงดันเดรน-ซอร์ส (Vd) ซึ่งสามารถดำเนินการวัดกระแสได้

แม้เครื่องวัด ซีรีส์ SMU4000 มีเอาต์พุตเดี่ยว แต่ก็สามารถกลายเป็น SMU สองช่องที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการเพิ่ม SMU ที่สองโดยเชื่อมต่อผ่านเทอร์มินอล DIO เพียงเพิ่ม SMU อีกเครื่องอย่างเดียวลงในการตั้งค่าการทดสอบอาจส่งผลให้การทดสอบล่าช้าและยุ่งยาก ดังนั้นจึงมีอุปกรณ์เสริมดังต่อไปนี้เพื่อทำให้การทดสอบประเภทนี้ติดตั้งและดำเนินการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว:

อะแดปเตอร์ลิงก์ SMU

การลิงก์สอง SMU ผ่านเทอร์มินอล DIO ช่วยให้สามารถดำเนินการพร้อมกันผ่านระบบ Handshake Triggering ก่อให้เกิด SMU สองช่องที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

โดยอาศัยอุปกรณ์เสริมอะแดปเตอร์ 'ลิงก์ SMU' เพื่อให้ 'ลิงก์' นี้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น อะแดปเตอร์ลิงก์จะเชื่อมต่อกับพอร์ตเทอร์มินอล DIO ทั้งสองเพื่อซิงโครไนซ์ SMU ทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องเดินสายเทอร์มินอล DIO แต่ละสายแยกกัน

อะแดปเตอร์ลิงก์ SMU

Test Bridge SMU

กระบวนการทั้งหมดสามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้นามากหากใช้ซอฟต์แวร์พีซี 'Test Bridge SMU' ฟรี ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ควบคุมเครื่องวัดทั้งสองได้อย่างสมบูรณ์ และมอบฟีเจอร์สร้างกราฟที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับการพล็อตเส้นโค้ง I/V ด้วยข้อมูลการวัดที่ได้จาก SMU ทั้งสอง

Test Bridge SMU

อะแดปเตอร์ลิงก์ SMU นี้ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อสอง SMU จาก Aim-TTi เข้าด้วยกันผ่านพอร์ตเทอร์มินอล DIO ที่ด้านหลังแผงควบคุม

สอง SMU และอะแดปเตอร์ลิงก์จาก Aim-TTi เชื่อมต่อกันผ่านเทอร์มินอล DIO
รูปที่ 1: สอง SMU และอะแดปเตอร์ลิงก์จาก Aim-TTi เชื่อมต่อกันผ่านเทอร์มินอล DIO

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นตัวขยาย DIO สำหรับเครื่องวัดหนึ่งหรือสองเครื่อง ทำให้ไม่ต้องเดินสายเทอร์มินอล DIO แต่ละสายแยกกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ลิงก์เป็นตัวขยาย DIO โปรดดูที่ 'คู่มือการใช้งานอะแดปเตอร์ลิงก์ SMU'

อะแดปเตอร์ลิงก์ SMU จาก Aim-TTi
รูปที่ 2: อะแดปเตอร์ลิงก์ SMU จาก Aim-TTi

SMU สองช่องที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์สามารถสร้างได้จากสอง SMU ผ่านระบบ Handshake Triggering โดยใช้อะแดปเตอร์ลิงก์เพื่อเชื่อมต่อสายทริกเกอร์ DIO

เมื่อใช้อะแดปเตอร์ลิงก์เพื่อเชื่อมต่อสอง SMU อะแดปเตอร์จะเชื่อมต่อภายใน 'ทริกเกอร์เข้า' ของ SMU หนึ่งกับ 'ทริกเกอร์ออก' ของอีกเครื่อง 'ทริกเกอร์ออก' จะถูกตั้งค่าเมื่อการวัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระดับ/รูปร่างเสร็จสิ้น

การผสานระหว่าง 'ทริกเกอร์เข้า' และ 'ทริกเกอร์ออก' ช่วยให้ Handshaking เครื่องวัดหลายชิ้นโดยไม่ต้องเดินสายเพิ่มเติม

สำหรับการซิงโครไนซ์เต็มรูปแบบของ SMU ทั้งสอง ให้พิจารณาการตั้งค่าดังต่อไปนี้ด้วย 'การตั้งค่าด้วยตนเอง' ของ SMU:

 • หากต้องการเริ่มต้นการทดสอบ SMU ทั้งสอง ให้ใช้ 'ดำเนินการ'
 • DIO ทั้งหมดต้องตั้งค่าเป็นแอคทีฟสูงหรือแอคทีฟต่ำบนเครื่องวัดทั้งสอง
 • CNFG > อินเทอร์เฟซ [ระบบ] > พินแอคชัน [DIO]
 • ทริกเกอร์ (ระดับหรือรูปร่างใด) ต้องตั้งค่าบนเครื่องวัดทั้งสอง โดยเลือกรูปร่างอื่นที่ไม่ใช่คงที่เพื่อตั้งค่าทริกเกอร์
 • CNFG > การตั้งค่าด้วยตนเอง [การดำเนินการวัดแหล่งจ่าย] > ทริกเกอร์ [เวลา]
 • หากต้องการให้ผลลัพธ์จากเครื่องวัดทั้งสองพล็อตบนกราฟเดียว จำนวนรวมของการวัดบน SMU ทั้งสองจะต้องตรงกัน
 • เพื่อรักษาการซิงโครไนซ์ ให้ตั้งค่าจำนวนระดับ/รูปร่างที่เท่ากันบน SMU ทั้งสอง
วิธีใช้ระดับทริกเกอร์เพื่อซิงโครไนซ์สอง SMU
รูปที่ 3: ตัวอย่างการตั้งค่า - วิธีใช้ระดับทริกเกอร์เพื่อซิงโครไนซ์สอง SMU

เวลาทำงานที่ทริกเกอร์เข้า/ทริกเกอร์ออกตอบสนองโดยทั่วไปจะใช้เวลา:

ทริกเกอร์ออก/เวลาทำงาน
รูปที่ 4: ทริกเกอร์ออก/เวลาทำงาน

การตั้งค่าการทดสอบ

ตัวอย่างการตั้งค่าการทดสอบ FET โดยใช้สอง SMU และอะแดปเตอร์ลิงก์จาก Aim-TTi
รูปที่ 5: ตัวอย่างการตั้งค่าการทดสอบ FET โดยใช้สอง SMU และอะแดปเตอร์ลิงก์จาก Aim-TTi

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • สอง SMU จาก Aim-TTi
 • อะแดปเตอร์ลิงก์ SMU จาก Aim-TTi (พร้อมสายริบบิ้น)
 • สายเคเบิลและคลิปทดสอบ อย่างน้อยสองรายการต่อ SMU จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลเพิ่มเติมสำหรับการวัด 4 สายหรือใช้ 2 สายนิรภัย
 • FET สำหรับการวิเคราะห์คุณลักษณะ

แนวทางการทดสอบการวิเคราะห์คุณลักษณะ

ในการดำเนินการวัดการวิเคราะห์คุณลักษณะ IV ของทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าต้องใช้ SMU หนึ่งเครื่องเพื่อกระตุ้นเกตของ FET ให้เป็นแรงดันเกต-ซอร์ส (Vg) ในขณะที่อีก SMU หนึ่งให้เป็นแรงดันเดรน-ซอร์ส (Vd) ซึ่งสามารถดำเนินการวัดกระแสได้

แรงดันเกต-ซอร์สครอบคลุมตั้งแต่แรงดันต้นทางไปยังแรงดันปลายทางในช่วงแรงดันแบบไม่ต่อเนื่อง ซึ่งจะดำเนินการวัดกระแสเดรนในแต่ละช่วงดังกล่าว แรงดันเกตสามารถพล็อตเทียบกับกระแสเดรนเป็นเส้นโค้ง IV จากนั้นทำซ้ำที่แรงดันเดรน-ซอร์สที่แตกต่างกัน

FET มีความแตกต่างกันมากมาย ซึ่งล้วนมีทั้งรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่มีการกำหนดค่าการตั้งค่าแบบใดที่เหมาะกับทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ ระดับและขีดจำกัดที่ตั้งไว้ในเอกสารนี้จึงเจาะจงพิเศษเฉพาะอุปกรณ์ที่ทดสอบ อย่างไรก็ตาม ยังมีการตั้งค่าหลักที่จำเป็นซึ่งทำให้การทดสอบซิงโครไนซ์ทำงานได้ตามที่ตั้งใจไว้

ตัวอย่างการตั้งค่า

การตั้งค่าแรงดันและกระแสเฉพาะ FET
รูปที่ 6: ตัวอย่างตารางการตั้งค่า [การตั้งค่าแรงดันและกระแสเฉพาะ FET]

ขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดคือการตั้งค่า 'ทริกเกอร์' ภายใต้การตั้งค่าด้วยตนเอง โดยตั้งค่าเป็น 'ระดับ' ซึ่งจะควบคุมสถานะของทริกเกอร์ส่วนกลางเป็นหลัก การตั้งค่าเป็น 'ระดับ' หมายความว่าจำเป็นต้องมีทริกเกอร์อินพุตส่วนกลางก่อนที่จะตั้งค่าระดับถัดไป เมื่อการวัดระดับที่ตั้งไว้ทั้งหมดเสร็จสิ้น ทริกเกอร์เอาต์พุตส่วนกลางจะถูกตั้งค่า หากไม่ดำเนินการดังกล่าว การซิงโครไนซ์ระหว่าง Handshaking กับแหล่งจ่ายจะไม่เกิดขึ้น

เพื่อให้ SMU ทั้งสองยังคงซิงโครไนซ์อยู่ แหล่งจ่ายทั้งสองต้องมีจำนวนระดับเท่ากันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการวัดกระแสเดรนสำหรับแต่ละช่วงแรงดันเกต ซึ่งหมายความว่าระดับเริ่มต้นและสิ้นสุดจะยังคงเหมือนเดิมสำหรับ Vdที่จัดหา SMU (เช่น แรงดัน Vd คงที่สำหรับการทดสอบทั้งหมด และยังคงมีการวัดทริกเกอร์ในแต่ละระดับช่วง)

สำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ ควรตั้งค่าการวัดเป็นหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าในการวัดแรงดันที่ระดับเกตแต่ละครั้งจะวัดกระแสเดรนเพียงครั้งเดียว

DIO ต้องตั้งค่าเป็น 'แอคทีฟสูง' หรือ 'แอคทีฟต่ำ' บนเครื่องวัดทั้งสอง

ดำเนินการทดสอบ

เมื่อการตั้งค่าการทดสอบและการกำหนดค่าเสร็จสิ้น จะสามารถดำเนินการวิเคราะห์คุณลักษณะ IV ได้

ดำเนินการการตั้งค่าการทดสอบ FET
รูปที่ 7: ดำเนินการการตั้งค่าการทดสอบ FET

หากต้องการดำเนินการทดสอบ ให้เปิดใช้งาน SMU 1 (Vg) รอการวัดค่าครั้งแรก จากนั้นเปิดใช้งาน SMU 2 (Vd) จากนั้น SMU ทั้งสองจะทำการทดสอบและซิงโครไนซ์เข้าด้วยกันผ่านลิงก์ SMU

เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น ผลลัพธ์จาก SMU แต่ละรายการสามารถบันทึกลงแฟลชไดรฟ์ USB หรือส่งออกระยะไกลไปยังพีซีเพื่อรวมผลลัพธ์

ผลลัพธ์การทดสอบ FET คือเส้นโค้ง IV ที่ได้จาก Test Bridge SMU จาก Aim-TTi
รูปที่ 8: ผลลัพธ์การทดสอบ FET คือเส้นโค้ง IV ที่ได้จาก Test Bridge SMU จาก Aim-TTi

นี่คือตัวอย่างการวิเคราะห์คุณลักษณะของ FET ด้วยเส้นโค้ง I/V หนึ่งเส้นที่แรงดันเดรน-ซอร์สคงที่เพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม การทดสอบสามารถทำซ้ำได้ โดยเปลี่ยนแรงดันครอบคลุม Vd ของ SMU 2 เพื่อสร้างชุดผลลัพธ์ที่แรงดันเดรน-ซอร์สแตกต่างกัน

ซึ่งสามารถดำเนินการทดสอบเดี่ยวหรือรวมตามลำดับการทดสอบได้ โดยนำเข้าการตั้งค่าการทดสอบหลายรายการเข้าสู่โหมดลำดับ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าลำดับการทดสอบ โปรดดูที่ 'คู่มือการใช้งานซีรีส์ SMU4000'

เมื่อดำเนินการการทดสอบประเภทนี้ การวัด SMU 1 ครั้งแรกและการวัด SMU 2 ครั้งล่าสุดอาจ 'คลาดเคลื่อน' ขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงหรือการตั้งค่า ซึ่งอาจได้ผลลัพธ์ที่คล้ายกันดังนี้:

ผลลัพธ์การทดสอบ FET คือเส้นโค้ง IV ที่ได้จาก Test Bridge SMU จาก Aim-TTI
รูปที่ 9: ผลลัพธ์การทดสอบ FET คือเส้นโค้ง IV ที่ได้จาก Test Bridge SMU จาก Aim-TTI

ผลลัพธ์การวัดครั้งแรกและครั้งล่าสุดเกิดขึ้นระหว่างการเริ่มต้นของกระบวนการ Handshaking ผลลัพธ์การทดสอบ FET คือเส้นโค้ง IV ที่ได้จากโซลูชัน Test Bridge SMU จาก Aim-TTi ซึ่งช่วยลดผลกระทบนี้:

กระบวนการ Handshaking โดยใช้สอง SMU และอะแดปเตอร์ลิงก์จาก Aim-TTi
รูปที่ 10: กระบวนการ Handshaking โดยใช้สอง SMU และอะแดปเตอร์ลิงก์จาก Aim-TTi

เพิ่มจุดอีกหนึ่งจุดในการตั้งค่า SMU 1 ช่วยให้วัด SMU 2 ครั้งสุดท้ายก่อนที่ช่วง SMU 1 จะสิ้นสุด

เพิ่มจำนวนจุดรวมเพื่อชดเชยผลลัพธ์เหล่านี้ เช่น หากต้องการการวัด 100 รายการ ให้เลือก 101 จุด ผลลัพธ์การวัดสามารถส่งออก และลบการวัดที่ไม่ต้องการออกได้ตามต้องการ

ตั้งค่า 'การควบคุมการวัด' เป็นระดับคงที่ ระดับที่วัดล่าสุดจะถูกบันทึกโดยที่เอาต์พุตของ SMU 1 ยังคงทำงานอยู่ เอาต์พุตของ SMU 1 จะต้องปิดการใช้งานด้วยตนเองเท่านั้น

วิธีใช้ Test Bridge SMU

กระบวนการทั้งหมดของการวิเคราะห์คุณลักษณะของ FET โดยใช้สอง SMU สามารถดำเนินการได้ง่ายและเร็วกว่ามากหากใช้ซอฟต์แวร์พีซี 'Test Bridge SMU' ฟรี แพ็คเกจนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก: www.aimtti.com/support ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ควบคุมเครื่องวัดทั้งสองได้อย่างสมบูรณ์ และมอบฟีเจอร์สร้างกราฟที่ใช้งานง่ายแต่มีประสิทธิภาพสำหรับการพล็อตเส้นโค้ง IV ด้วยข้อมูลการวัดที่ได้จาก SMU ทั้งสอง

ฟีเจอร์การตั้งค่า Test Bridge SMU

การตั้งค่า Test Bridge SMU จาก Aim-TTi
รูปที่ 11: การตั้งค่า Test Bridge SMU จาก Aim-TTi

เมื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อ SMU แต่ละเครื่องจะได้รับชื่อเพื่อความสะดวกในการจัดระเบียบ ตัวอย่างเช่น 'แรงดันเกต' และ 'กระแสเดรน' จากนั้นชื่อนี้จะลิงก์กับผลลัพธ์ที่ส่งออกทั้งหมดจากเครื่องวัดดังกล่าว ช่วยจัดระเบียบผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์

เมื่อจัดระเบียบแล้ว การตั้งค่าสำหรับแต่ละ SMU สามารถแสดงอยู่บนหน้าจอเดียวกันได้ ซึ่งช่วยแสดงและแก้ไขการตั้งค่าทั้งหมดสำหรับแต่ละเครื่องวัดได้

จากหน้าต่างนี้ การตั้งค่ายังสามารถบันทึกและโหลดจาก SMU หนึ่งไปยังอีก SMU ได้ ช่วยให้เรียกใช้การตั้งค่าที่เหมือนกันได้ในคราวเดียวโดยไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าเพิ่มเติม

ฟีเจอร์ลำดับ Test Bridge SMU

Test Bridge ช่วยสร้างลำดับได้ในที่เดียว ตรงข้ามกับหลายหน้าจอที่แผงควบคุมด้านหน้า เพียงเปลี่ยนโหมดเป็นลำดับโดยใช้ช่องดรอปดาวน์ 'โหมด' เพื่อเปิดใช้งานตัวแก้ไขโหมดลำดับ

การตั้งค่าลำดับ Test Bridge SMU จาก Aim-TTi
รูปที่ 12: การตั้งค่าลำดับ Test Bridge SMU จาก Aim-TTi

เมื่อเพิ่มช่วงลงในลำดับแล้ว สามารถตั้งค่าโดยตรงจากหน้าต่างนี้ด้วยวิธีเดียวกับที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ โดยใช้ตัวขยายด้านล่างช่วง หรือโหลดจากไฟล์ภายนอก ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการตั้งค่าเดิมเพื่อทำซ้ำที่แรงดันเดรน-ซอร์สที่แตกต่างกัน

ลำดับสามารถเพิ่มได้สูงสุด 25 ช่วง แต่ละช่วงของลำดับสามารถตั้งชื่อและจัดลำดับใหม่ได้ตามต้องการ

เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นพร้อมกับตัวเลือกบันทึก/วิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ผลลัพธ์ด้วย Test Bridge

Test Bridge มีฟีเจอร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความซับซ้อนในการแยกและวิเคราะห์ผลลัพธ์จาก SMU หนึ่งหรือสองเครื่อง

หลังจากดำเนินการการทดสอบ Test Bridge จะแยกผลลัพธ์จาก SMU และโหลดลงในแท็บ 'ผลลัพธ์' (หากเลือก 'วิเคราะห์ข้อมูล' ในหน้าต่างป๊อปอัป)

การวิเคราะห์ผลลัพธ์ Test Bridge SMU จาก Aim-TTi
รูปที่ 13: การวิเคราะห์ผลลัพธ์ Test Bridge SMU จาก Aim-TTi

เมื่อดำเนินการวิเคราะห์คุณลักษณะของ FET Test Bridge จะพล็อตผลลัพธ์แรงดันเกตจาก SMU 1 เทียบกับผลลัพธ์กระแสเดรนของ SMU 2 เป็นเส้นโค้ง IV บนกราฟ โดยใช้ฟีเจอร์ 'สองชุดข้อมูล'

ข้อมูลที่เลือกจะแสดงบนกราฟซึ่งส่งออกไปยังไฟล์ได้โดยตรง สร้างชุดผลลัพธ์ใหม่ที่กระชับจากการทดสอบสองเครื่อง ซึ่งสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยโปรแกรมภายนอกได้หากจำเป็น นอกจากนี้ กราฟยังสามารถบันทึกเป็นไฟล์ภาพได้โดยตรง ดังแสดงในรูปที่ 8 และ 9

กราฟ IV Test Bridge SMU จาก Aim-TTi โดยใช้สองชุดข้อมูล
รูปที่ 14: กราฟ IV Test Bridge SMU จาก Aim-TTi โดยใช้สองชุดข้อมูล

หากผลลัพธ์เป็นส่วนหนึ่งของลำดับ Test Bridge มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า 'การจัดกลุ่ม’ การจัดกลุ่มออกแบบมาเพื่อใช้กับข้อมูลการวัดที่รวบรวมจาก SMU เมื่ออยู่ในโหมดลำดับ ซึ่งข้อมูลการวัดที่บันทึกไว้ต้องมีช่วงและ/หรือการทำซ้ำเพื่อให้การจัดกลุ่มทำงาน แต่ละช่วงในชุดข้อมูลจะปรากฏเป็นชุดข้อมูลใหม่บนแกน X

การจัดกลุ่มยังช่วยแยกชุดข้อมูลเมื่อช่วงซ้ำหรือเปลี่ยนแปลงได้ รูปที่ 15 แสดงแต่ละช่วงและการทำซ้ำภายใต้ชุดข้อมูลที่ปรากฏเป็นชุดใหม่บนแกน X นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการซูมและการแพนขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์เพิ่มเติม ควบคู่ไปกับฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'คู่มือการใช้งาน Test Bridge SMU’

กราฟ I/V Test Bridge SMU จาก Aim-TTi โดยใช้สองชุดข้อมูลลำดับ
รูปที่ 15: กราฟ I/V Test Bridge SMU จาก Aim-TTi โดยใช้สองชุดข้อมูลลำดับ
แชร์ทวีตโพสต์

Stay informed


Keep up to date on the latest information and exclusive offers!

Subscribe now

Data Protection & Privacy Policy

Thanks for subscribing

Well done! You are now part of an elite group who receive the latest info on products, technologies and applications straight to your inbox.