ไม่สามารถใช้การแสดงการกำหนดราคาในสัญญาในขณะนี้ได้ ราคาที่แสดงเป็นราคาขายปลีกมาตรฐาน ราคาในสัญญาจะนำมาใช้ในการสั่งซื้อหลังจากดำเนินการแล้ว

Optoelectronics & Displays

เรามีตัวเลือกออปโตอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนจอแสดงผลที่หลากหลายเพื่อช่วยเรื่องความต้องการระบบแสงสว่างทุกความต้องการของคุณ ซึ่งรวมถึงชิ้นส่วนระบบแสงสว่างแบบโซลิดสเตทเพื่อรองรับข้อกำหนดทางการออกแบบที่ท้าทายที่สุด ผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้นรวมถึง LED, อีมิตเตอร์/อาร์เรย์, ออปติก, ตัวขับ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ