ไม่สามารถใช้การแสดงการกำหนดราคาในสัญญาในขณะนี้ได้ ราคาที่แสดงเป็นราคาขายปลีกมาตรฐาน ราคาในสัญญาจะนำมาใช้ในการสั่งซื้อหลังจากดำเนินการแล้ว

Lighting Products

โซลูชันระบบแสงสว่างในอุตสาหกรรมและในครัวเรือนที่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมและการใช้งานประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึง LED และอุปกรณ์แสดงสัญญาณ โคมไฟ โคมไฟส่องลงแบบท่อ ฟลัดไลท์ และไฟบัลก์เฮดที่พร้อมจำหน่ายในขนาดและรูปแบบต่างๆ จากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก

Popular Suppliers