ไม่สามารถใช้การแสดงการกำหนดราคาในสัญญาในขณะนี้ได้ ราคาที่แสดงเป็นราคาขายปลีกมาตรฐาน ราคาในสัญญาจะนำมาใช้ในการสั่งซื้อหลังจากดำเนินการแล้ว

Crystals & Oscillators

เรามีคริสตัล ออสซิลเลเตอร์ และเรโซเนเตอร์ที่ครอบคลุมซึ่งเหมาะสำหรับการกำหนดความถี่ในการใช้งานต่างๆ อุปกรณ์มีพร้อมจำหน่ายตามความต้องการและแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับการติดตั้งเกือบทุกรูปแบบ

New Crystals & Oscillators