Broadcom นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์โมดูลาร์สเปกโทรมิเตอร์ขนาดกระทัดรัดสำหรับการวัด UV-VIS-NIR ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ชีวการแพทย์ และการใช้งานปริมาณสูง โดยมีเป้าหมายในช่วงความยาวคลื่นระหว่าง 190 ถึง 1700 nm

Qmini2

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะความคุ้มค่า
วงจรชีวิตที่มีการใช้งาน
ช่วงความยาวคลื่น220 - 400nm
กระจาย คลังสินค้าใช่
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS6Y
ฟอร์มแฟคเตอร์64.0 x 42.0 x 14.5 มิลลิเมตร

AFBR-S20M2UV

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การออกแบบขนาดเล็กของ Qmini ช่วยให้เข้ากับเครื่องวิเคราะห์ขนาดเล็กแบบพกพาและหัววัดในเทคโนโลยีวิเคราะห์กระบวนการ การกำหนดค่าที่หลากหลายทำให้ OEM มีความยืดหยุ่นสูงสุดในขณะที่รวมเข้ากับ Qmini โดยใช้อินเทอร์เฟซแบบอนุกรมและภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมผ่าน SDK สเปกโทรมิเตอร์ขนาดกล่องไม้ขีดไฟนี้สามารถตอบสนองประสิทธิภาพภาพด้านออปติคอลระดับสูงและทำให้การผสมผสานทำได้ง่าย


คุณสมบัติสำคัญ

 • ช่วงความยาวคลื่นจาก 220-400 nm
 • ความละเอียดเชิงช่วงคลื่นจาก 0.5 nm
 • ขนาดเล็ก
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออนบอร์ดทรงพลังพร้อมด้วยการประมวลผลและการประเมิน
 • อินเทอร์เฟซการสื่อสารจำนวนมาก (SPI, UART, USB2)

ซื้อเลยตอนนี้

การใช้งาน

 • การวัดทางการเกษตร
 • การใช้งานด้านชีวการแพทย์
 • การวิจัยทางเคมี
 • การวัดสี
 • การตรวจจับของปลอม
 • การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
 • การวิเคราะห์ทางนิติเวช
 • วิทยาศาตร์ชีวิตและสุขภาพ
 • การวัดแสง
 • การควบคุมและติดตามกระบวนการ
 • การควบคุมคุณภาพ
 • รามานสเปกโทรสโคปี
 • การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะความคุ้มค่า
วงจรชีวิตที่มีการใช้งาน
ช่วงความยาวคลื่น370 - 750nm
กระจาย คลังสินค้าใช่
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS6Y
ฟอร์มแฟคเตอร์64.0 x 42.0 x 14.5 มิลลิเมตร

AFBR-S20M2VI

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การออกแบบขนาดเล็กของ Qmini ช่วยให้เข้ากับเครื่องวิเคราะห์ขนาดเล็กแบบพกพาและหัววัดในเทคโนโลยีวิเคราะห์กระบวนการ การกำหนดค่าที่หลากหลายทำให้ OEM มีความยืดหยุ่นสูงสุดในขณะที่รวมเข้ากับ Qmini โดยใช้อินเทอร์เฟซแบบอนุกรมและภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมผ่าน SDK สเปกโทรมิเตอร์ขนาดกล่องไม้ขีดไฟนี้สามารถตอบสนองประสิทธิภาพภาพด้านออปติคอลระดับสูงและทำให้การผสมผสานทำได้ง่าย


คุณสมบัติสำคัญ

 • ช่วงความยาวคลื่นจาก 370-750 nm
 • ความละเอียดเชิงช่วงคลื่นจาก 0.8 nm
 • ขนาดเล็ก
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออนบอร์ดทรงพลังพร้อมด้วยการประมวลผลและการประเมิน
 • อินเทอร์เฟซการสื่อสารจำนวนมาก (SPI, UART, USB2)

ซื้อเลยตอนนี้

การใช้งาน

 • การวัดทางการเกษตร
 • การใช้งานด้านชีวการแพทย์
 • การวิจัยทางเคมี
 • การวัดสี
 • การตรวจจับของปลอม
 • การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
 • การวิเคราะห์ทางนิติเวช
 • วิทยาศาตร์ชีวิตและสุขภาพ
 • การวัดแสง
 • การควบคุมและติดตามกระบวนการ
 • การควบคุมคุณภาพ
 • รามานสเปกโทรสโคปี
 • การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะความคุ้มค่า
วงจรชีวิตที่มีการใช้งาน
ช่วงความยาวคลื่น730 - 1080nm
กระจาย คลังสินค้าใช่
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS6Y
ฟอร์มแฟคเตอร์64.0 x 42.0 x 14.5 มิลลิเมตร

AFBR-S20M2NI

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การออกแบบขนาดเล็กของ Qmini ช่วยให้สามารถใช้ได้กับเครื่องวิเคราะห์ขนาดเล็กแบบพกพาและหัววัดในเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการ การกำหนดค่าที่หลากหลายทำให้ OEM มีความยืดหยุ่นสูงสุดในขณะที่รวมเข้ากับ Qmini โดยใช้อินเทอร์เฟซแบบอนุกรมและภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมผ่าน SDK สเปกโทรมิเตอร์ขนาดกล่องไม้ขีดไฟนี้สามารถตอบสนองประสิทธิภาพภาพด้านออปติคอลระดับสูงและทำให้การผสมผสานทำได้ง่าย


คุณสมบัติสำคัญ

 • ช่วงความยาวคลื่นจาก 730-1080 nm
 • ความละเอียดเชิงช่วงคลื่นจาก 0.8 nm
 • ขนาดเล็ก
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออนบอร์ดทรงพลังพร้อมด้วยการประมวลผลและการประเมิน
 • อินเทอร์เฟซการสื่อสารจำนวนมาก (SPI, UART, USB2)

ซื้อเลยตอนนี้

การใช้งาน

 • การวัดทางการเกษตร
 • การใช้งานด้านชีวการแพทย์
 • การวิจัยทางเคมี
 • การวัดสี
 • การตรวจจับของปลอม
 • การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
 • การวิเคราะห์ทางนิติเวช
 • วิทยาศาตร์ชีวิตและสุขภาพ
 • การวัดแสง
 • การควบคุมและติดตามกระบวนการ
 • การควบคุมคุณภาพ
 • รามานสเปกโทรสโคปี
 • การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะความคุ้มค่า
วงจรชีวิตที่มีการใช้งาน
ช่วงความยาวคลื่น480 - 1100nm
กระจาย คลังสินค้าใช่
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS6Y
ฟอร์มแฟคเตอร์64.0 x 42.0 x 14.5 มิลลิเมตร

AFBR-S20M2VN

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การออกแบบขนาดเล็กของ Qmini ช่วยให้สามารถใช้ได้กับเครื่องวิเคราะห์ขนาดเล็กแบบพกพาและหัววัดในเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการ การกำหนดค่าที่หลากหลายทำให้ OEM มีความยืดหยุ่นสูงสุดในขณะที่รวมเข้ากับ Qmini โดยใช้อินเทอร์เฟซแบบอนุกรมและภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมผ่าน SDK สเปกโทรมิเตอร์ขนาดกล่องไม้ขีดไฟนี้สามารถตอบสนองประสิทธิภาพภาพด้านออปติคอลระดับสูงและทำให้การผสมผสานทำได้ง่าย


คุณสมบัติสำคัญ

 • ช่วงความยาวคลื่นจาก 480-1100 nm
 • ความละเอียดเชิงช่วงคลื่นจาก 1.5 nm
 • ขนาดเล็ก
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออนบอร์ดทรงพลังพร้อมด้วยการประมวลผลและการประเมิน
 • อินเทอร์เฟซการสื่อสารจำนวนมาก (SPI, UART, USB2)

ซื้อเลยตอนนี้

การใช้งาน

 • การวัดทางการเกษตร
 • การใช้งานด้านชีวการแพทย์
 • การวิจัยทางเคมี
 • การวัดสี
 • การตรวจจับของปลอม
 • การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
 • การวิเคราะห์ทางนิติเวช
 • วิทยาศาตร์ชีวิตและสุขภาพ
 • การวัดแสง
 • การควบคุมและติดตามกระบวนการ
 • การควบคุมคุณภาพ
 • รามานสเปกโทรสโคปี
 • การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

Qmini2 กว้าง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะความคุ้มค่า
วงจรชีวิตที่มีการใช้งาน
ช่วงความยาวคลื่น225 - 1000nm
กระจาย คลังสินค้าใช่
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS6Y
ฟอร์มแฟคเตอร์64.0 x 42.0 x 14.5 มิลลิเมตร

AFBR-S20M2WU

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การออกแบบขนาดเล็กของ Qmini ช่วยให้เข้ากับเครื่องวิเคราะห์ขนาดเล็กแบบพกพาและหัววัดในเทคโนโลยีวิเคราะห์กระบวนการ การกำหนดค่าที่หลากหลายทำให้ OEM มีความยืดหยุ่นสูงสุดในขณะที่รวมเข้ากับ Qmini โดยใช้อินเทอร์เฟซแบบอนุกรมและภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมผ่าน SDK สเปกโทรมิเตอร์ขนาดกล่องไม้ขีดไฟนี้สามารถตอบสนองประสิทธิภาพภาพด้านออปติคอลระดับสูงและทำให้การผสมผสานทำได้ง่าย


คุณสมบัติสำคัญ

 • ช่วงความยาวคลื่นจาก 225-1000 nm
 • ความไวทางสเปกตรัมถูกปรับให้เหมาะสมที่ 300 nm
 • ความละเอียดเชิงช่วงคลื่นจาก 1.5 nm
 • ขนาดเล็ก
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออนบอร์ดทรงพลังพร้อมด้วยการประมวลผลและการประเมิน
 • อินเทอร์เฟซการสื่อสารจำนวนมาก (SPI, UART, USB2)

ซื้อเลยตอนนี้

การใช้งาน

 • การวัดทางการเกษตร
 • การใช้งานด้านชีวการแพทย์
 • การวิจัยทางเคมี
 • การวัดสี
 • การตรวจจับของปลอม
 • การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
 • การวิเคราะห์ทางนิติเวช
 • วิทยาศาตร์ชีวิตและสุขภาพ
 • การวัดแสง
 • การควบคุมและติดตามกระบวนการ
 • การควบคุมคุณภาพ
 • รามานสเปกโทรสโคปี
 • การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะความคุ้มค่า
วงจรชีวิตที่มีการใช้งาน
ช่วงความยาวคลื่น225 - 1000nm
กระจาย คลังสินค้าใช่
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS6Y
ฟอร์มแฟคเตอร์64.0 x 42.0 x 14.5 มิลลิเมตร

AFBR-S20M2WV

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การออกแบบขนาดเล็กของ Qmini ช่วยให้เข้ากับเครื่องวิเคราะห์ขนาดเล็กแบบพกพาและหัววัดในเทคโนโลยีวิเคราะห์กระบวนการ การกำหนดค่าที่หลากหลายทำให้ OEM มีความยืดหยุ่นสูงสุดในขณะที่รวมเข้ากับ Qmini โดยใช้อินเทอร์เฟซแบบอนุกรมและภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมผ่าน SDK สเปกโทรมิเตอร์ขนาดกล่องไม้ขีดไฟนี้สามารถตอบสนองประสิทธิภาพภาพด้านออปติคอลระดับสูงและทำให้การผสมผสานทำได้ง่าย


คุณสมบัติสำคัญ

 • ช่วงความยาวคลื่นจาก 225-1000 nm
 • ความไวทางสเปกตรัมถูกปรับให้เหมาะสมที่ 500 nm
 • ความละเอียดเชิงช่วงคลื่นจาก 1.5 nm
 • ขนาดเล็ก
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออนบอร์ดทรงพลังพร้อมด้วยการประมวลผลและการประเมิน
 • อินเทอร์เฟซการสื่อสารจำนวนมาก (SPI, UART, USB2)

ซื้อเลยตอนนี้

การใช้งาน

 • การวัดทางการเกษตร
 • การใช้งานด้านชีวการแพทย์
 • การวิจัยทางเคมี
 • การวัดสี
 • การตรวจจับของปลอม
 • การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
 • การวิเคราะห์ทางนิติเวช
 • วิทยาศาตร์ชีวิตและสุขภาพ
 • การวัดแสง
 • การควบคุมและติดตามกระบวนการ
 • การควบคุมคุณภาพ
 • รามานสเปกโทรสโคปี
 • การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

Qneo

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะความคุ้มค่า
วงจรชีวิต
ช่วงความยาวคลื่น950 – 1700nm
กระจาย คลังสินค้า
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS6Y
ฟอร์มแฟคเตอร์60.0 x 50.0 x 19.0

AFBR-S20N1N256

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Qneo ตั้งเป้าไปที่การใช้งานในปริมาณมากที่เหมาะสมกับการผสมผสานเข้ากับอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับการตรวจจับจุดดูแล สเปกโทรมิเตอร์ NIRห้มีประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือ ด้วยการใช้การติดตั้งแบบตะแกรงของ Czerny Turner แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมการผลิตที่รุนแรง เมื่อ Qneo ประกอบด้วยเครื่องตรวจจับ InGaAs 256 พิกเซลที่ไม่มีการระบายความร้อน จะสามารถเข้าถึงประสิทธิภาพที่คาดหวังไว้ได้ง่ายกว่าในขณะที่ใช้งานอุปกรณ์ที่มีการระบายความร้อนและราคาแพงกว่า

- บล็อก


คุณสมบัติสำคัญ

 • ช่วงความยาวคลื่นจาก 950-1700 nm
 • ความไวทางสเปกตรัมสูง
 • ความละเอียดเชิงช่วงคลื่น 8 nm
 • เซ็นเซอร์ InGaAs 256 พิกเซลที่ไม่มีการระบายความร้อน
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออนบอร์ดทรงพลัง
 • อุณหภูมิในการทำงาน: -15 to 55 °C
 • อินเทอร์การเฟซสื่อสารจำนวนมาก

ซื้อเลยตอนนี้

การใช้งาน

 • การวิเคราะห์แสง
 • การวิจัยทางเคมี
 • รามานสเปกโทรสโคปี
 • การวิเคราะห์ทางนิติเวช
 • การผสมผสานระบบ
 • การควบคุมและติดตามกระบวนการ
 • การใช้งานด้านชีวการแพทย์
 • การควบคุมคุณภาพ
 • การวัดสิ่งแวดล้อม

ชุดประเมินสลิตสำหรับ Qmini และ Qwave

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะความคุ้มค่า
วงจรชีวิตที่มีการใช้งาน
กระจาย คลังสินค้าใช่
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS6Y
ฟอร์มแฟคเตอร์ไม่มี

AFBR-S20SK-V2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชุดประเมิน slit ประกอบด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางรอยผ่าที่แตกต่างกันสี่ขนาดรวมอยู่ในคอนเนคเตอร์ SMA 905 ด้วยช่องประแจหกเหลี่ยม คุณสามารถสลับคอนเนคเตอร์ SMA ได้อย่างง่ายดายด้วยการรวม slit และปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพออปติคัลในสเปกโทรมิเตอร์ของคุณ slit ที่เล็กกว่าจะนำไปสู่ความละเอียดออปติคัลที่สูงกว่าแต่จะลดความไวสเปกตรัมของอุปกรณ์ลง เช่น การเปลี่ยนจากเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 µm ไปเป็น slit 50 µm จะเพิ่มปริมาณของออปติคัลของคุณเป็นสองเท่าและทำให้สามารถตรวจจับสัญญาณที่อ่อนกว่าได้


คุณสมบัติสำคัญ

 • slit 50 μm
 • slit 100 μm
 • slit 150 μm
 • slit 200 μm
 • ช่องประแจกหกเหลี่ยม

ซื้อเลยตอนนี้

Qwave2

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะความคุ้มค่า
วงจรชีวิตที่มีการใช้งาน
ช่วงความยาวคลื่น220 - 390nm
กระจาย คลังสินค้าใช่
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS6Y
ฟอร์มแฟคเตอร์89.5 x 68.0 x 19.5

AFBR-S20W2UV

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สเปกโทรมิเตอร์ Qwave มีข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคที่ปกติแล้วมักพบได้ในสเปกโทรมิเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่า

ด้วยเซนเซอร์ไลเนอร์ 3648 พิกเซลในตัว อุปกรณ์ขนาดกระทัดรัดนี้มีความละเอียดและความไวสูง ช่วงไดนามิกและมีความเสถียรทางความร้อน อุปกรณ์สเปกโทรสโกปีในอุดมคตินี้จะรองรับการใช้งานจำนวนมากที่ต้องการประสิทธิภาพสูงในรูปแบบที่กระทัดรัดไมว่าจะเป็นการตรวจจับทางอุตสาหกรรมหรือการวิเคราะห์แบบเคลื่อนที่


คุณสมบัติสำคัญ

 • ช่วงความยาวคลื่นจาก 220-390 nm
 • ความละเอียดเชิงช่วงคลื่นจาก 0.3 nm
 • ความไวออปติคัลสูง
 • ความเสถียรทางความร้อนที่ยอดเยี่ยม
 • การผสมผสานอัจฉริยะและง่ายดาย

ซื้อเลยตอนนี้

การใช้งาน

 • การวิเคราะห์แสง
 • การวิจัยทางเคมี
 • รามานสเปกโทรสโคปี
 • การวิเคราะห์ทางนิติเวช
 • การผสมผสานระบบ
 • การควบคุมและติดตามกระบวนการ
 • การใช้งานด้านชีวการแพทย์
 • การควบคุมคุณภาพ
 • การวัดสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะความคุ้มค่า
วงจรชีวิตที่มีการใช้งาน
ช่วงความยาวคลื่น350 - 880nm
กระจาย คลังสินค้าใช่
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS6Y
ฟอร์มแฟคเตอร์89.5 x 68.0 x 19.5

AFBR-S20W2VI

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สเปกโทรมิเตอร์ Qwave มีข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคที่ปกติแล้วมักพบได้ในสเปกโทรมิเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่า

ด้วยเซนเซอร์ไลเนอร์ 3648 พิกเซลในตัว อุปกรณ์ขนาดกระทัดรัดนี้มีความละเอียดและความไวสูง ช่วงไดนามิกและมีความเสถียรทางความร้อน อุปกรณ์สเปกโทรสโกปีในอุดมคตินี้จะรองรับการใช้งานจำนวนมากที่ต้องการประสิทธิภาพสูงในรูปแบบที่กระทัดรัดไมว่าจะเป็นการตรวจจับทางอุตสาหกรรมหรือการวิเคราะห์แบบเคลื่อนที่


คุณสมบัติสำคัญ

 • ช่วงความยาวคลื่นจาก 350-880 nm
 • ความละเอียดเชิงช่วงคลื่นจาก 0.6 nm
 • ความไวออปติคัลสูง
 • ความเสถียรทางความร้อนที่ยอดเยี่ยม
 • การผสมผสานอัจฉริยะและง่ายดาย

ซื้อเลยตอนนี้

การใช้งาน

 • การวิเคราะห์แสง
 • การวิจัยทางเคมี
 • รามานสเปกโทรสโคปี
 • การวิเคราะห์ทางนิติเวช
 • การผสมผสานระบบ
 • การควบคุมและติดตามกระบวนการ
 • การใช้งานด้านชีวการแพทย์
 • การควบคุมคุณภาพ
 • การวัดสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะความคุ้มค่า
วงจรชีวิตที่มีการใช้งาน
ช่วงความยาวคลื่น700 - 1030nm
กระจาย คลังสินค้าใช่
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS6Y
ฟอร์มแฟคเตอร์89.5 x 68.0 x 19.5

AFBR-S20W2NI

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สเปกโทรมิเตอร์ Qwave มีข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคที่ปกติแล้วมักพบได้ในสเปกโทรมิเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่า

ด้วยเซนเซอร์ไลเนอร์ 3648 พิกเซลในตัว อุปกรณ์ขนาดกระทัดรัดนี้มีความละเอียดและความไวสูง ช่วงไดนามิกและมีความเสถียรทางความร้อน อุปกรณ์สเปกโทรสโกปีในอุดมคตินี้จะรองรับการใช้งานจำนวนมากที่ต้องการประสิทธิภาพสูงในรูปแบบที่กระทัดรัดไมว่าจะเป็นการตรวจจับทางอุตสาหกรรมหรือการวิเคราะห์แบบเคลื่อนที่


คุณสมบัติสำคัญ

 • ช่วงความยาวคลื่นจาก 700-1030 nm
 • ความละเอียดเชิงช่วงคลื่นจาก 0.5 nm
 • ความไวออปติคัลสูง
 • ความไวออปติคัลสูง
 • การผสมผสานอัจฉริยะและง่ายดาย

ซื้อเลยตอนนี้

การใช้งาน

 • การวิเคราะห์แสง
 • การวิจัยทางเคมี
 • รามานสเปกโทรสโคปี
 • การวิเคราะห์ทางนิติเวช
 • การผสมผสานระบบ
 • การควบคุมและติดตามกระบวนการ
 • การใช้งานด้านชีวการแพทย์
 • การควบคุมคุณภาพ
 • การวัดสิ่งแวดล้อม