ปัญญาประดิษฐ์ในโลกความเป็นจริง

 

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาแล้ว!

เมื่อไม่นานมานี้มีประเด็นเกี่ยวเทคโนโลยีที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุด และเราก็ได้ร่วมเป็นพยานในการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ นั่นคือการผลักดันปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์มีศักยภาพอย่างแท้จริงในการปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ และช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิเคราะห์ที่ใช้ AI เข้ามาช่วยและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ทำให้อุตสาหกรรมเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้และหุ้นในตลาดรวดเร็วได้ขึ้นกว่าอุตสาหกรรมรายอื่น ตั้งแต่ด้านโลจิสติกส์และสุขภาพ ไปจนถึงยานยนต์และการผลิต

แล้วปัญญาประดิษฐ์คืออะไร ปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สร้างระบบอัจฉริยะและเครื่องจักรที่สามารถทำงานและคิดได้เหมือนมนุษย์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว เซนเซอร์ราคาประหยัด เครือข่ายที่แพร่หลาย และอุปกรณ์ “อัจฉริยะ” ที่พร้อมใช้งานเพิ่มขึ้นทั่วโลก ข้อมูลจากอุปกรณ์อัจฉริยะที่เพิ่มขึ้นช่วยให้การตัดสินใจจากข้อมูลด้วยอัลกอริทึมได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ทั้งโดยนักวิเคราะห์และโดย Machine Learning อย่างอัตโนมัติ

ประเภทของ AI:

  • ปัญญาประดิษฐ์เชิงแคบ (Narrow AI): เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานเฉพาะด้าน แต่ไม่สามารถคิดเองได้
  • ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI): สามารถคิดและกระทำได้เหมือนกับมนุษย์ และสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์
  • ปัญญาประดิษฐ์ระดับทรงภูมิปัญญา (Superintelligent AI): เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดขึ้นอีกขั้น โดยมีความฉลาดมากกว่ามนุษย์

เราช่วยคุณเลือกบอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับโปรเจคปัญญาประดิษฐ์ของคุณได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ปัญญาประดิษฐ์สามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภท:

ประเภทแรกคือ ตัว AI เองซึ่งจะใช้วิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อจำลองความฉลาดของมนุษย์ หมวดหมู่ย่อยคือ Machine Learning (ML) ที่ใช้ข้อมูลและประสบการณ์อย่างอัตโนมัติในการปรับอัลกอริทึม สุดท้าย หมวดหมู่ย่อยของ ML ได้แก่ Deep Learning (DL) ซึ่งใช้การเลียนแบบเซลล์ประสาทในสมองมนุษย์เพื่อจำลองกระบวนการเรียนรู้

ปัญญาประดิษฐ์

โปรแกรมที่สามารถตรวจจับ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ปรับแก้ และดำเนินการได้เหมือนมนุษย์

Machine Learning

ความสามารถในการรับชุดข้อมูล เรียนรู้ด้วยตัวเอง และเปลี่ยนแปลง อัปเดต & ปรับปรุงอัลกอริทึม เช่นเดียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม

Deep Learning

อีกระดับของ Machine Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากเครือข่ายเซลล์ประสาทในสมองจำลองเพื่อใช้เป็นรูปแบบ ระบบทำความเข้าใจข้อมูลและตอบสนองในรูปแบบที่ให้ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์เด่น

SmartEdge Agile

Ultra96

แพลตฟอร์มเพื่อ Machine Learning ที่ง่ายขึ้น Ultra96™ คือบอร์ดสำหรับการพัฒนา MPSoC Zynq UltraScale+™ ที่ใช้ ARM จาก Xilinx ในข้อมูลจำเพาะแบบ Linaro 96Boards

ซื้อ
SmartEdge Agile

Raspberry Pi 3B+

Raspberry Pi3 Model B+ คือผลิตภัณฑ์ล่าสุดในตระกูล Raspberry Pi3 มาพร้อมโปรเซสเซอร์ 4 คอร์ 64 บิตทำงานที่ความเร็ว 1.4Ghz, 2.4GHz / 5.0GHz Dual Band ไร้สาย, Bluetooth 4.2/BLE, อีเทอร์เน็ตที่เร็วกว่าและความสามารถ PoE ผ่าน PoE HATแยก

ซื้อ

บทความ บล็อก และเอกสารปกขาวที่น่าสนใจ

การอภิปรายภายในชุมชน element14