On-Semiconductor

โซลูชัน USB Type-C/PD AC-DC

ตัวควบคุมฝั่งทุติยภูมิ FAN6390 ของ On Semiconductor ที่ผสานการทำงานกับตัวควบคุมเร็กติไฟเออร์แบบซิงโครนัสเป็นไปตามข้อกำหนดของการออกแบบการจ่ายพลังงานผ่าน USB Type-C และ USB จึงเหมาะสำหรับการใช้งาน AC-DC อัจฉริยะที่ใช้มาตรฐานการชาร์จด้วย USB ล่าสุด
สิ่งที่มาพร้อมกับ FAN6390 คือข้อเสนอโซลูชันฝั่งปฐมภูมิแบบสมบูรณ์ของบริษัทสำหรับการใช้ AC-DC แบบแยก แผนภาพบล็อกทั่วไปที่แสดงด้านล่างเป็นตัวอย่างของ On Semiconductor ในฐานะผู้นำสำหรับโซลูชัน AC-DC ที่ต้องใช้ระบบอัจฉริยะระดับใหม่เพื่อให้ประสบการณ์การชาร์จที่ดีที่สุดแก่ผู้ที่ใช้อุปกรณ์หลายเครื่องต่อเนื่องตลอดวัน โซลูชันเฉพาะที่แสดงที่นี่สามารถรองรับแหล่งจ่ายไฟสูงสุด 60 วัตต์ผ่าน VBUS 20 V โดยกระแสไฟจากแหล่งจ่ายไฟสูงสุดของโซลูชันนี้คือ 3 A และสามารถใช้ร่วมกับ VBUS 5 V, 11 V หรือ 15 V ได้ พร้อมรักษาแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานได้ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการจ่ายพลังงานผ่าน USB เมื่อไม่ต้องใช้สัญญาการจ่ายพลังงานผ่าน USB สำหรับการชาร์จ FAN6390 ก็จะกำหนดค่าพอร์ตเพื่อจ่ายพลังงานตามที่ระบุไว้โดยมาตรฐาน USB Type-C
ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับฝั่งปฐมภูมิผ่านออปโตคัปเปลอร์ ไปจนถึงการผสานการทำงานการควบคุมที่จำเป็นสำหรับการใช้ตัวจัดการนโนบายก็ตาม USB PD FAN6390 ก็สามารถมอบเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้ออกแบบ AC-DC ในการใช้ประโยชน์จากมาตรฐานการชาร์จผ่าน USB ล่าสุดได้

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF แบบอินเทอร์แอคทีฟ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF สำหรับโซลูชัน USB Type-C/PD AC-DC แบบอินเทอร์แอคทีฟของเรา
ดาวน์โหลด